Závěrečná konference IGA VFU Brno

Interní grantová agentura VFU Brno pořádá závěrečnou konferenci IGA VFU Brno. Ta se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2015 od osmi hodin.  Konference IGA bude rozdělena do tří sekcí dle fakult a na konferenci přednese každý řešitel prezentaci výsledků projektu jeho řešitelského týmu, který řešil v rámci specifického výzkumu. Cílem Interní vzdělávací agentury je financovat vzdělávací činnost na VFU Brno a přispívat ke zkvalitnění výuky.

 

Konference IGA VFU Brno se konají dne 10.12.2015 od 8.00 hod.

FVL – Velká zasedací místnost SIS, budova č. 24, blok B, 3.NP, dv.č. 336

FVHE – Ústav výživy zvířat a Ústav zootechniky a zoohygieny, budova č. 15, učebna č.203,

FaF – Pavilon Farmacie, budova č. 44, místnost 038

 

Cílem IGA VFU Brno je využívat prostředky na specifický vysokoškolský výzkum za účelem stimulace a posílení vědecké práce na univerzitě podporou kvalitních grantových projektů výzkumného charakteru. Podpora je určena zejména začínajícím akademickým pracovníkům VFU Brno a jejím studentům.

 

Vždy začátkem kalendářního roku IGA vyhlašuje v rámci univerzity soutěž o tuto účelovou podporu. Řešitelské týmy podávají návrhy projektů podle určených pravidel. Návrhy posuzují oponenti. Konečné hodnocení projektů pak provádí zpravodajové jednotlivých fakult a IGA komise, která stanovuje pořadí návrhů projektů.

 

Specifický vysokoškolský výzkum prováděný studenty představuje přímé propojení vědecké a výzkumné činnosti univerzity se vzdělávací činností na univerzitě, posiluje postavení studentů ve vědecké a výzkumné činnosti univerzity a otevírá další možnosti výzkumné činnosti studentů v rámci jejich vzdělávání na VFU Brno.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person