PF 2016

 

Jménem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vám přeji úspěšný rok 2016.

 

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

rektor VFU Brno

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person