Vyhlášení soutěže IVA VFU Brno pro rok 2016

Prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2016. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 7. 1. 2016 do 29. 2. 2016. Hodnotící lhůta je stanovena od 1. 3. 2016 do 16. 3. 2016.

 

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 29. 2. 2016, kontakt: moltasovaa(at)vfu.cz.

 

Dokumenty ke stažení:

- IVA Vyhlášení soutěže 2016

- Formulář Projekt IVA VFU Brno 2016

- Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím IVA VFU Brno

 

Cílem Interní vzdělávací agentury je financovat vzdělávací činnost na VFU Brno a přispívat ke zkvalitnění výuky. V rámci IVA vznikla v minulém roce celá řada užitečných pomůcek pro výuku, výukových posterů, sbírek nových vzorků, nových metodických postupů aj. Výstupy jsou dle své povahy poskytnuty, zpřístupněny nebo uloženy na jednotlivých ústavech. Prostředky Institucionálního plánu vyčleněné na projekty IVA VFU Brno umožnily realizaci celé řady projektů zaměřených na tvůrčí vzdělávací činnost studentů bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských programů.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person