Vyhlášení výběrového řízení Programu Erasmus+ na 2016/17

Od 8. ledna 2016 vyhlašuje prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. , výběrové řízení na studentské mobility Programu Erasmus + na akademický rok 2016/17. Výběrová řízení se týkají mobilit studentů na studijní pobyt, mobilit studentů na praktický pobyt a mobilit zaměstnanců na výukový pobyt,


Aktuální seznam Bilaterálních dohod VFU Brno včetně zadání a pokynů naleznete zde.

 

1. kolo začíná dne 8.ledna 2016 a končí dne 20.ledna 2016 ve 12h; výsledky 1. kola budou zveřejněny dne 22.ledna 2016

 

2. kolo proběhne dne 26.ledna 2016 od 8:30 ve Velké zasedací místnosti Rektorátu

 

Náhradní termín 2. kola vypsán nebude.

 

V případě nenaplnění kapacity mobilit ve výběrovém řízení, může být vyhlášeno dodatkové výběrové řízení. Výzva je zveřejněna na webových stránkách VFU BRNO zde a na informačních tabulích VVZ.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person