PETICE proti umožnění týrání zvířat a proti umožnění neodpovědného zacházení s léky pro zvířata

V současné době se projednává novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů. Proti této novele se postavila Komora veterinárních lékařů, podle které některá ustanovení novely naruší ochranu spotřebitelů, ochranu zvířat a ochranu životního prostředí. Komora veterinárních lékařů se proto obrátila na VFU Brno s žádostí o distribuci této petice směrem k zaměstnancům i studentům. Její přesné znění naleznete na webu KVL.

 

Petici můžete podpořit na rektorátu (podatelna, kancelář rektora, oddělení vnějších vztahů), na vrátnici a na Kaunicových studentských kolejích (vrátnice).

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person