Nový studijní obor se zaměří na potraviny v gastronomii

Elektronická přihláška ke studiu pro nový obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je již aktivní. Přihlašovat se můžete prostřednictvím webu Fakulty veterinární hygieny a ekologie.

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie otevře nový studijní obor. Tím je Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii. Obor je tříletý bakalářský a bude vyučovaný v prezenční formě. V budoucnosti na něj naváže navazující magisterské studium.


Na nový obor bude možné se hlásit už pro nadcházející akademický rok 2016/17, přihlášky lze posílat až do 30.4.2016. Fakulta plánuje do prvního ročníku přijmout až 25 studentů. Přijímací zkoušky budou probíhat bez testu, tedy pouze na základě výsledků středoškolského studia a aktivit nad rámec středoškolského studia. Alternativou bude přijetí na základě SCIO testu.


Cílem bakalářského studijního programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je připravit odborníky na bakalářské úrovni pro ty úseky potravinového řetězce, kdy se potraviny dostávají ke konečnému spotřebiteli ve formě potravin a pokrmů, a to v různých typech zařízení k tomu určených. Zároveň jsou to však odborníci schopní vnímat celou problematiku produkce potravin dle konceptu „od vidlí po vidličku".


Absolventi se uplatní ve všech typech zařízení zabývajících se poskytováním stravovacích služeb, především v pozicích středního managementu nebo jako samostatní podnikatelé v oblasti veřejného stravování. Budou odborně kvalifikovaným partnerem pracovníků státního dozoru při výkonu jejich činnosti.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person