VFU Brno hostila 134. zasedání Pléna České konference rektorů

VFU Brno hostila 134. zasedání Pléna České konference rektorů, Výroční shromáždění ČKR, které se uskutečnilp ve čtvrtek dne 18. února 2016 v Brně v Hotelu Avanti, Střední 61, 602 00 Brno.

 

Na uvedené zasedání byli pozváni rektorky a rektoři veřejných, státních a soukromých vysokých škol ČR (26 + 2 + 22 = 50) sdružení v ČKR. Zasedání se účastnila také Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.;


Hlavní body jednání 134. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR:

01. Paralelní zasedání Komor ČKR.
02. Informace o Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.
03. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
04. Zprávy předsedů Komor ČKR.
05. Výroční zpráva ČKR 2015.
06. Revize hospodaření ČKR 2015. Rozpočet ČKR 2016.
07. K problematice operačních programů a ke stavu projednávání novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
08. Ke stavu projednávání novely zákona o vysokých školách.
09. Diskuse s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s jejími náměstky o aktuální problematice vysokého školství ČR.
10. Tisková konference.
11. Usnesení 134. zasedání Pléna ČKR.


Získat informace o hlavních výsledcích 134. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR, bylo možné na tiskové konferenci, která se uskutečnila ve čtvrtek dne 18. února 2016 v době 15:00-15:30 v místě konání zasedání. Kromě Předsednictva ČKR a rektora VFU Brno se zúčastnila i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Usnesení 134. zasedání Pléna České konference rektorů

 

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person