Tématem Středoevropského veterinárního kongresu bude letos antibiotická rezistence

„Mikrobiální rezistence – výzva pro všechny." Takové je motto pro setkání odborníků na Středoevropském veterinárním kongresu. Cílem kongresu konaného ve dnech 5.–6. dubna 2016 je upozornit na rozsáhlá rizika nadužívání antibiotik ve veterinární, humánní i chovatelské praxi, které vede k rezistenci i vzniku reziduí antimikrobiálních látek.


V průběhu prvního dne se přední odborníci budou věnovat otázkám antibiotické politiky na úrovni Evropské unie, Národního antibiotického programu a všech zainteresovaných subjektů. Následovat bude moderovaná diskuze u kulatého stolu. Výsledkem by měla být formulace závěrů, stanovisek a doporučení v podpoře antibiotické politiky na národní i mezinárodní úrovni.

 

Druhý den kongresu se účastníci zaměří na dopady mikrobiální rezistence v terénní praxi hospodářských a zájmových zvířat, stranou nezůstane ani téma vlivu reziduí antibiotik v odpadních vodách na životní prostředí. Jako konkrétní příklady poslouží případy antibiotické terapie dermatologických onemocnění, použití antibiotik u geriatrických psů a koček či při onemocnění mléčné žlázy skotu. Odpolední program bude věnován exkurzím veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA.


Kongres se uskuteční rámci mezinárodního veterinárního veletrhu ANIMAL VETEX pod záštitou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Komory veterinárních lékařů ČR a SR, Státní veterinární správy ČR, Státní veterinární a potravinové správy SR, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Výzkumného ústav veterinárního lékařství uskuteční Středoevropský veterinární kongres. Další informace najdete zde.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person