Seminář: Metabolický syndrom a adipokiny

Metabolický syndrom v sobě zahrnuje řadu fenotypických rysů stále častěji provázející životní styl ve vyspělých zemích. Kombinace dyslipidemie, obezity, arteriální hypertenze, inzulinové rezistence a dalších složek jednoznačně zvyšuje riziko následných zdravotních komplikací.

 

Předpokládá se, že etiopatogenetický mechanismus řady složek metabolického syndromu je polečný. Tuková tkáň je velmi aktivním endokrinním orgánem, který se prostřednictvím svých hormonů zásadním způsobem podílí na metabolických regulacích a inzulínové rezistenci. Na semináři v pátek 13. května zaměřeném na problematiku metabolického syndromu, budou detailně probrány adipokiny a jejich význam pro rozvoj metabolického syndromu, inzulinové rezistence a regulace příjmu potravy.

 

Místo: VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno

 - budova 44, místnost 144 - Ústav humánní farmakologie a toxikologie

Odborný garant : PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D

Přednášející: PharmDr. Bc. Kateřina Horská,
                       Mgr. Jiří Procházka,
                       Mgr. Petra Pokrivčáková,
                       Mgr. Karolína Sochorová

 

Přihlášky: Vaše jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt zasílejte na adresu                   faf.crp@centrum.cz 

      

Program semináře:

Čas

Téma

Přednášející

9:00-9:45

Metabolický syndrom

PharmDr. Bc. Kateřina Horská

9:45-10:30

Adipokiny – cytokiny produkované tukovými buňkami – přehled a fyziologické účinky

Mgr. Jiří Procházka

10:30-10:45

Přestávka

 

10:45-11:30

Vliv adipokinů na rozvoj inzulinové rezistence a metabolického syndromu

Mgr. Petra Pokrivčáková

11:30-12:15

Role dopaminu, leptinu a ghrelinu v regulaci příjmu potravy

Mgr. Karolína Sochorová

12:15-12:30

Diskuze a ukončení

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person