O aktuálních tématech veterinární toxikologie se studenty FVHE

Cyklus speciálních seminářů pro studenty magisterského a doktorského programu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pokračuje na Fakultě veterinární hygieny a ekologie aktuálními tématy z oblasti veterinární toxikologie


Na tomto semináři se zaměříme na otázky otrav zvířat a možnosti jejich diagnostiky, stěžejním tématem budou otravy těžkými kovy. Přednášky budou zpestřené prezentací konkrétních případových studií.


Místo: VFU - Fakulta veterinární hygieny a ekologie - Palackého tř. 1, 612 42 Brno - budova 32 -            posluchárna Biologie (2.poschodí)

 

Odborný garant: Ing. Jana Blahová, Ph.D.

 

Lektoři: MVDr. Nina Charvátová
             Lenka Skácelová
             Mgr. Tomáš Král
             Lenka Večerková
             Mgr. Pavla Sehonová
             Dagmar Farková

 

Přihlášky: Vaše jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt zasílejte na adresu                  blahovaj@vfu.cz

 

Účast na semináři je zdarma.

 

Seminář v podobě přednášek studentů pregraduálního i postgraduálního studia se uskuteční ve středu 1. června od 9:00.


Program semináře:

Čas

Téma

Přednášející

9:00-9:45

Výskyt častých otrav u domácích zvířat

MVDr. Nina Charvátová

9:45-10:30

Tisíciletá příchuť arsenu

Lenka Skácelová

10:30-11:15

Účinky rtuti na organismus a její bioakumulace ve tkáních zvířat

Mgr. Tomáš Král

11:15-12:15

Přestávka

 

12:15-13:00

Zač je toho olova aneb jaká nebezpečí olovo skýtá

Lenka Večerková

13:00-13:45

Raná vývojová stádia ryb jako modely pro hodnocení toxických účinků látek

Mgr. Pavla Sehonová

13:45-14:30

Mykotoxiny u prasat a metody jejich dekontaminace v krmivech

Dagmar Farková

14:30-14:45

Diskuze a ukončení

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person