Farmakologové a toxikologové se sejdou na Farmaceutické fakultě

Mezioborový seminář Květinův den je již tradičním setkáním mladých farmakologů a toxikologů na půdě Farmaceutické fakulty VFU Brno, které pořádá Ústav humánní farmakologie a toxikologie.

 

Výsledky své práce a nové poznatky získané zejméma při doktorském studiu představí pod záštitou Toxikologické sekce České společnosti pro klinickou farmakologii a toxikologii představí mladí vědečtí pracovníci 25. května.

 

Program je rozdělen do dopolední a odpolední sekce, se začátkem v 9:30, resp. 13:30.  Jednotlivé příspěvky v délce 10-15 minut se letos budou týkat například vlivu formaldehydových koupelí na zdravotní stav ryb, citlivosti původců nozokomiálních nákaz k vybraným kombinacím antimikrobiálních látek, modelu hojení diabetické nohy u potkanů či toxicity metabolitů bezo[c]fenanthridinových alkaloidů. Podívejte se na celý program semináře a všechna prezentovaná témata.

 

Všichni účastníci obdrží při registraci sborník abstraktů přihlášených prací. Po skončení odborné části následuje společenský večer.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person