Konference na FVHE přinesla ocenění deseti mladým vědcům

Fakulta veterinární hygieny a ekologie tento týden hostila již 18. ročník Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Dějištěm se staly posluchárna a zasedací místnost v pavilonu profesora Lenfelda, autoři nejlepších prací převzali v závěru konference ocenění z rukou proděkanky pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.


„Než se člověk zbaví nervozity při veřejném vystupování, trvá to i deset let, jedním z krůčků může být i účast na této konferenci," přivítaly účastníky děkanka fakulty, docentka Bohuslava Tremlová, a přednostka Ústavu hygieny a technologie mléka, profesorka Lenka Vorlová. Před dvěma komisemi se během dne vystřídalo téměř čtyřicet účastníků, jejichž práce byly rozděleny do sedmi tematických sekcí:


1. Hygiena a technologie potravin
2. Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
3. Veterinární ekologie
4. Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
5. Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
6. Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
7. Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad


Vždy po třech či čtyřech tématech z příslušné sekce následovala diskuze, kdy autoři odpovídali na otázky členů komise a případně i ostatních účastníků. Práci komisí a význam diskuzních otázek pro mladé vědce vyzdvihla později v závěrečné řeči i proděkanka fakulty, docentka Pištěková. Komise z každé místnosti po skončení všech vystoupení na základě odprezentovaných výsledků a průběhu následných diskuzí vybrala pět nejlepších prací, jejichž autoři si odnesli i finanční odměnu.

 

V sekcích 1-4 si ocenění získali:
1. MVDr. Sandra Dluhošová za práci Stanovení tetracyklinových antibiotik v medu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie
2. MVDr. Jana Krejcarová s prací Addition of Sea Buckthorn Pellets in Diets for Laying Hens and Their Influence on Amount of Fatty Acids in Egg Yolk
3. Ing. Alexandra Tauferová s tématem Selected Nutritional Aspects of Processed Vegetable Products
4. MVDr. Andrea Nečasová a práce Metodika stanovení glutathionu pomocí izotachoforézy
5. MVDr. Vlastimil Šimek, který se věnoval zařazení lupiny bílé do diet pro rostoucí zakrslé králíky.

 

V sekcích 5-7 komisi nejvíce zaujali:

1. MVDr. Lubomír Pojezdal a jeho práce Zavedenie real-time RT-PCR pre diagnostiku pôvodcu vírusovej hemoragickej septikémie u lososovitých rýb a jej porovnanie s metódami používanými v Českej republike
2. MVDr. Jiřina Marková s tématem Toxoplasma gondii, Neospora caninum a Encephalitozoon cuniculi u zvířat ze zoo a cirkusů v Itálii

3. MVDr. Pavla Sehonová, která se zabývala vlivem kombinace tramadolu hydrochloridu a naproxenu sodného na raná vývojová stádia ryb

 

 

4. MVDr. Miroslav Valan s prací New Neotropical Host and Distribution Records on Chewing Lice of the Genus Ricinus (Phthiraptera: Ricinidae)
5. MVDr. Martina Malíková prezentující Hodnocení úrovně welfare volně žijících druhů zvířat pomocí neinvazivních metod.


Na některé momenty konference zachycené objektivem se můžete podívat ve fotogalerii.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person