Speciální seminář studentů FVHE o mase doplní praktická ukázka

Cyklus speciálních seminářů pro studenty magisterského a doktorského programu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na Fakultě veterinární hygieny a ekologie zakončí série přednášek z oblasti hygieny a technologie masa a masných výrobků.

 

V první části bloku budou prezentována témata z uvedené oblasti formou teoretických přednášek, ve druhé části bude probíhat seminář formou praktické ukázky zaměřené na detekci strojně odděleného masa v masných výrobcích. Přednášky budou zajišťovat studenti postgraduálního studia Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.

 

Místo: VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
přednášky – budova 32, posluchárna Biologie (2. poschodí)
praktický seminář (kapacita max. 15 osob) – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu, budova č. 15

 

Odborný garant: Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

 

Lektoři:  M.Sc. Dani Dordević
              Ing. Abdullah Fouad Ali Abdullah
              MVDr. Simona Tesařová
              MVDr. Bc. Hana Běhalová

 

Přihlášky: Vaše jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt zasílejte na adresu                   plhaloval@vfu.cz a uveďte, zda máte také zájem o účast na praktickém semináři.

 

Seminář pořádáme v rámci projektu CRP 13+, uskuteční ve středu 29. 6. 2016 od 8:30 a je zdarma. Praktická část semináře má omezenou kapacitu – 15 osob.

 

Program semináře:

Čas

Téma

Přednášející

8:30-9:15

All faces of sushi meal

Dani Dordević M.Sc.

9:15-10:00

Meat of chicken from organic a conventional production system

Abdullah Fouad Ali Abdullah, Ing.

10:00-10:45

Vedlejší živočišné produkty vznikající při porážení jatečných zvířat

MVDr. Simona Tesařová

10:45-11:00

Diskuze a ukončení, přesun do budovy č. 15

 

11:00-11:45

praktický seminář:

Detekce strojně odděleného masa v masných výrobcích

MVDr. Bc. Hana Běhalová 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person