Absolventi veterinárního lékařství z roku 1966 si slavnostně převezmou Zlaté diplomy

Na čtyřicet absolventů veterinární medicíny z někdejší Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně si po padesáti letech zopakuje slavnostní ukončení studia. V rámci této tradice, kterou udržuje pouze několik málo vysokých škol, je absolventům slavnostně obnoven diplom. Současná Fakulta veterinárního lékařství VFU tak oficiálně vyjadřuje své hluboké uznání celoživotní práci bývalých absolventů, kteří se v průběhu své dosavadní životní dráhy úspěšně uplatnili na nejrůznějších úsecích veterinární činnosti u nás i v zahraničí.


Letošní akt předání Zlatých diplomů se koná v týdnu promocí absolventů VFU Brno a pokračuje v tradici, která byla započata v roce 1968. Tehdy byly Zlaté diplomy předány pětici prvních absolventů - Blažkovi, Nádvorníkovi, Pavlíkovi, Sedláčkovi a Trefnému – při příležitosti oslav 50. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské. Vzorem tohoto připomenutí si celoživotní práce absolventů veterinárního lékařství v Brně a jejich sounáležitosti s akademickou obcí univerzity byla vídeňská veterinární škola.


Osobní účast na mimořádné promoci přislíbilo 40 absolventů, někteří přijedou ze zahraničí po mnoha letech. Dalším, kteří se nemohou dostavit osobně, bude diplom zaslán poštou. Za celou dobu existence již tradičního aktu udělila VFU Brno téměř patnáct set Zlatých diplomů. Za přípravou této významné události stojí Ústav dějin veterinárního lékařství společně s vedením univerzity a Fakultou veterinárního lékařství.


Pro absolventy, kteří se na svou alma mater vrátí v pondělí 20. června, připravili organizátoři speciální program včetně setkání s členy Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie nebo prohlídky areálu. Samotný obřad začne v půl druhé v Aule VFU Brno.

 

    

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person