XLVI. Lenfeldovy a Höklovy dny přinesou nově témata z gastronomie a hygieny stravování

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno a Státní veterinární správa ČR pořádají ve dnech 19.-20. října 2016 tradiční konferenci  Lenfeldovy a Höklovy dny.  Odbornou část setkání doplní pohled do historie  veterinární hygieny potravin.

 

V Aule Veterinární a farmaceutické univerzity Brno se při příležitosti XLVI. ročníku mezinárodní konference setkají odborníci z výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin.

 

Na konferenci se prolínají pohledy zástupců vědeckých organizací, dozorových orgánů i běžné praxe. Lenfeldovy a Höklovy dny jsou zaměřené na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu aplikace potravinového práva v činnosti státních orgánů a také jakosti potravin rostlinného i živočišného původu. Konference přináší aktuální výsledky z vědecké a dozorové činnosti napříč celým spektrem potravin. V letošním roce budou poprvé předneseny také aktuální poznatky z oblasti hygieny veřejného stravování a gastronomie.

 

Závazné přihlášky přijímají organizátoři do 31. 7., podrobné informace jsou k nalezení na stránce konference.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person