Metabolický syndrom jako komorbidita psychických poruch - semináře CRP13+ pokračují na FaF

Série přednášek a seminářů konaných v rámci projektu CRP 13+ pokračuje na Farmaceutické fakultě tématem metabolického syndromu a psychických poruch. Metabolický syndrom v sobě zahrnuje řadu fenotypických rysů stále častěji provázející životní styl ve vyspělých zemích.

 

Kombinace dyslipidemie, obezity, arteriální hypertenze, inzulinové rezistence a dalších složek jednoznačně zvyšuje riziko následných zdravotních komplikací. V současné době je diskutována souvislost metabolického syndromu s některými psychiatrickými poruchami zejména schizofrenie a deprese, intenzivně se studuje hypotéza, že samotná patofyziologie schizofrenie je spojena s rozvojem metabolického syndromu, výzkum naznačuje společný základ subchronického zánětu a dysbalanci sekrece adipokinů.

 

Tyto patofyziologické predispozice pro rozvoj složek metabolického syndromu jsou dále posíleny medikací. Některá moderní psychofarmaka, základní pilíř terapie, přináší vedle vyšší účinnosti a lepší snášenlivosti i významné nežádoucí metabolické účinky.

 

Termín konání: pátek 16. 9. 2016 9:00 – 12,30 hodin

Místo:    VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno
              budova 44, místnost 144 - Ústav humánní farmakologie a toxikologie


Odborný garant: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D


Přednášející:  PharmDr. Bc. Kateřina Horská,

                        Mgr. Jiří Procházka,
                        Mgr. Petra Pokrivčáková,

                        Mgr. Tomáš Hammer

 

Registrace na e-mail - faf.crp@centrum.cz - zašlete vaše méno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt.

 

Účast na semináři je zdarma.


Program semináře:

Čas

Téma

Přednášející

9:00-9:45

Základní charakteristika vybraných psychických poruch.

PharmDr. Bc. Kateřina Horská

9:45-10:30

Metabolické komplikace u psychických poruch.

Mgr. Petra Pokrivčáková

10:30-10:45

Přestávka

 

10:45-11:30

Vedlejší metabolické účinky psychofarmak.

Mgr. Tomáš Hammer

11:30-12:15

Prezentace vlastních výsledků, animální modely schizofrenie.

Mgr. Jiří Procházka

12:15-12:30

Diskuze a ukončení

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person