Vědec si musí najít problém, který ho chytne, říká profesorka Svobodová oceněná za celoživotní přínos vědě

V rámci slavnostního předávání ocenění MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2016 převzala za své celoživotní působení ve vědě z rukou náměstka ministryně školství, Roberta Plagy, Cenu Milady Paulové Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. z Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.

 

Profesorka Svobodová se dlouhodobě zabývá toxikologií vodních živočichů a výzkumem akvakultur obecně, v současnosti se její bádání zaměřuje na problematiku kontaminace vodního prostředí rezidui léčivých, kosmetických i čisticích přípravků, ale třeba i otravy ovcí z lizu. Z jejích největších úspěchů lze zmínit popsání mechanismu, kterým dochází k autointoxikaci ryb amoniakem i následné vytvoření metodiky prevence jejího vzniku. Profesorka Svobodová intenzivně spolupracuje také s veterinárními lékaři, rybářskými podniky a věnuje se také pedagogické činnosti, je rovněž autorkou nespočtu publikací. 

 

Cenu Milady Paulové udílí MŠMT od roku 2009 ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda (NKC) při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR ženě-vědkyni za celoživotní přínos vědě a mimořádný přínos rozvoji daného oboru. Široká veřejnost se tak může seznámit s mimořádně úspěšnými vědkyněmi, cena může být i inspirací pro ty dívky a ženy, které teprve svou vědeckou dráhu nastupují.

 

Více o Ceně Milady Paulové i poutavý rozhovor s profesorkou Svobodovou, ve kterém mimo jiné chválí úroveň studentů VFU,  si můžete přečíst na webu NKC.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person