AS VFU Brno vyhlašuje přípravu volby do AS VFU Brno

Akademický senát VFU Brno vyhlašuje dne 18. 9. 2017 přípravu voleb do AS VFU Brno. Návrhy kandidátů  z řad akademických pracovníků a studentů všech studijních programů jednotlivých fakult lze podávat v termínu od 19. 9. 2017 do 13.10. 2017 (do 12:00 hod.) členům volební komise AS VFU Brno

  

Volba zástupců  do AS VFU Brno  proběhnou ve středu 25.10.2017 od 08:00 do 14:00.  

 

Veškeré náležitosti týkající se  přípravy voleb a podávání návrhů jsou vyvěšeny

na Úřední desce a ve VEFISu.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person