Veterinární medicína pro praxi

konference - 7. 10. 2017 Hrad Špilberk, Brno

Veterinární medicína pro praxi

Program kongresu:

8.00 Registrace účastníků

9.00 Zahájení ročníku

 

Dopolední blok:
9.10 – 12.30 ( 10.45 přestávka )

MVDr. Drábková Zuzana,: Poruchy pohybu u koní.

Horáčková Eliška, MVDr. : Osel není malý kůň

MVDr. Kološ Filip.: Aktuální endoskopické techniky v chirurgii koní.

MVDr. Bodeček Štěpán, Ph.D : Moderní přístupy k řešení poruch horních cest dýchacích u koní

MVDr. Mráčková Miroslava, Ph.D. : Nové poznatky v asistované reprodukci koní

12.30 – 13.30 Oběd

 

Odpolední blok: ( 15.00 přestávka )

Doc. MVDr. Illek Josef, DrSc., Dipl. ECBHM. : Poruchy metabolizmu dojnic v tranzitním období a jejich prevence

Prof. MVDr. Smola Jiří, CSc. : Aktuální zdravotní problematika v chovech prasat

MVDr. Válková Jitka Nanotechnologie ve výživě zvířat

 

16.00 Závěr kongresu

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person