Výběrové řízení na mobility Erasmus+

Dne 29. listopadu 2017 vyhlásil prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. výběrové řízení pro zájemce z řad studentů FVL, FVHE a FaF o zahraniční studijní pobyty programu ERASMUS+ na akademický rok 2018/19.
 
Cílem studijního pobytu Programu Erasmus+ je umožnit studentům prezenčního typu studia absolvovat část svého studijního programu nebo zpracování závěrečné práce nebo projektu na zahraniční univerzitě a seznámit se s kulturou, jazykem a systémem vzdělávání v jiných zemích.
 
PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+:
  • být zapsán do akreditovaného studijního programu, a to minimálně do 2. ročníku studia
  • být státním příslušníkem jednoho ze států zúčastněného v programu Erasmus+ nebo v něm studovat v akreditovaném studijním programu
  • mít status studenta až do 31.12. toho roku, ve kterém je mobilita realizována (studium nelze přerušit nebo ukončit)
  • studijní pobyt lze absolvovat pouze na univerzitě, se kterou má příslušná fakulta uzavřenou meziinstitucionální dohodu
  • minimální délka pobytu je 3 měsíce (resp. 90 dnů)
  • mobility budou realizovány v období 1.6.2018 - 30.9.2019
  • mobilita nesmí být přerušena
 
Vybraný student obdrží na pobyt finanční příspěvek, který je určen na pokrytí zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu. Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole se vyhodnotí písemné přihlášky. Vybraní uchazeči budou pozváni do druhého kola, které bude mít formu ústního pohovoru. Součástí pohovoru budekonverzace v cizím jazyce.
 
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
 
1. kolo (sběr písemných přihlášek) začíná dne 1. prosince 2017 a končí dne 5.ledna 2018 ve 12h.
Výsledky prvního kola budou vyhlášeny dne 16. ledna 2018.
2. kolo (pohovor) proběhne dne 18.ledna 2018 od 8:00 ve Velké zasedací místnosti Rektorátu. 
Náhradní termín 2. kola vypsán nebude.
 
Do přihlášky uveďte své kontaktní údaje, studijní průměr za poslední dva roky studia, ročník, ve kterém nyní studujete, úroveň jazykových znalostí, preferenci univerzit, na kterých chcete studovat (uvádějte 3, kdyby kapacita na Vámi preferované univerzitě byla již vyčerpána) a připojte motivační dopis v rozsahu max. 1 A4.
 
V případě nenaplnění kapacity mobilit ve výběrovém řízení může být vyhlášeno dodatkové výběrové řízení.
 
Podrobnější informace k výzvě naleznete na na tomto ODKAZU.
 
V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Lucii Vyčichlovou na e-mailové adrese vycichloval@vfu.cz.
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person