Rektor jmenoval nové prorektory

Od pondělí 26. 2. 2018. má Veterinární a farmaceutická univerzita Brno nové prorektory. Rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA jmenoval do funkce prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy prof. MVDr. Vladimíra Celera, Ph.D., prorektora pro vzdělávání doc. MVDr. Petra Chloupka, Ph.D. a prorektora pro strategii a rozvoj VFU Brno prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA.

 

Pan rektor přivítal své kolegy ve Velké zasedací místnosti na rektorátě.      V úvodním proslovu popřál pan rektor novým prorektorům hodně sil a úspěchů v jejich funkčním období. 

Rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA jmenuje do funkce prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy prof. MVDr. Vladimíra Celera, Ph.D.    Rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA jmenuje do funkce prorektora pro strategii a rozvoj VFU Brno prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA.    Rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA jmenuje do funkce prorektora pro vzdělávání doc. MVDr. Petra Chloupka, Ph.D.

Noví prorektoři stvrzují podpisem vstup do svého úřadu.       Zleva: prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person