AS VFU Brno vyhlásil přípravu volby kandidáta na rektora

Akademický senát VFU Brno vyhlašuje dne 18. 9. 2017 přípravu volby kandidáta na rektora VFU Brno pro funkční období 2018-2022. Návrhy kandidátů na rektora VFU Brno lze podávat v termínu od 19. 9. 2017 do 6. 10. 2017 (do 10:00 hod.)

  

Volba kandidáta na rektora VFU Brno proběhne na zasedání AS VFU Brno dne 19. 10. 2017 ve 14:00 hod. v aule VFU Brno.  

 

Veškeré náležitosti týkající se podávání návrhu jsou vyvěšeny na Úřední desce a ve VEFISu.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person