Kalendář akcí 2012 


sipecka topbřezen 2012
1. 3. SALIMA 2012 -11. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu (.pdf)
2. 3. 75. Reprezentační veterinární ples
3. 3. Přejezd Orlických hor na běžkách (ÚTVS)
8. 3. Slavnostní otevření Studijního a  informačního centra VFU Brno
14. 3. Prof. MVDr. Ladislav Polák, CSc. – seminář k nedožitým 90. narozeninám
16. 3. XVII. ples farmaceutů
24. - 25. 3. Chirurgický seminář – Zajímavá témata v chirurgii malých
a exotických zvířat
(.doc)

 

sipecka topduben 2012
4. 4. Inovace studijního programu Farmacie v souladu s potřebami trhu práce
(aula 9:00 – 11:00)
24. 4. Studentská vědecká konference FaF

 

sipecka topkvěten 2012
2. 5. Majáles
21. 5.-25. 5. Školení AETS – školení evropských hygieniků
29. 5. Konference mladých vědeckých pracovníků (FVHE)
 30. 5. Konference mladých vědeckých pracovníků (FVL) s mezinárodní účastí
31. 5. Květinův den -2. roč. mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů

 

sipecka topčerven 2012
25. -28. 6. The ortho summer school
25. 6. Promoce PharmDr. FaF, DSP všechny fakulty, ASP FVL, Zlaté diplomy
26. 6. Promoce FaF
27. 6. Promoce FVL
28. -29. 6. Promoce FVHE

 

sipecka topčervenec 2012
9. -13. 7. Summer School for Exotic Medicine and Surgery (příloha)
9. 7. -4. 8. Letní škola Food Hygiene – (info doc. Pištěková)

 

sipecka topzáří 2012
6. - 8. 9.

Kurz exotické medicíny a chirurgie

7. - 8. 9.

2. ročník Dnů farmaceutické péče na téma Generická substituce v lékárně

10. - 12. 9.

41. konference syntéza a analýza léčiv v Bratislavě

11. - 12. 9.

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství v Technickém muzeu v Brně
(2.roč. odborného semináře)

20. 9. Náhradní promoce FaF, FVL, FVHE
25. 9. Derniéra výstavy Labyrint poznání v Technickém muzeu v Brně
26. 9. Seminář k významným jubileím pedagogů a vědeckých pracovníků dnešní VFU Brno (120 let od narození profesora Františka Krále, 110 let od narození profesora Lebdušky, 90 let od narození profesora Ludvíka Černého a 90. narozeniny profesora Holuba a doktora Karla Neumana s 80. narozeninami profesora Červeného)
28. 9.

Noc vědců v Technickém muzeu v Brně

 

sipecka topříjen 2012
říjen 2012 Podzimní konference
3. 10. Konference Ochrana zvířat a welfare 2012
13. 10. Pátý BWB meeting na Klinice chovu koní na téma "respirační choroby koní"
18. 10.

Historická sekce Lenfeldových a Höklových dní

15. - 19. 10. Školení AETS – školení evropských hygieniků
17. - 18. 10. Hygiena a technologie potravin – Konference Lenfeldovy a Höklovy dny
24. 10. Tisková konference a úvodní mítink projektu Školící centrum pro aviární medicínu
30. 10. -2. 11. Gaudeamus

 

sipecka toplistopad 2012
7. 11. Seminář věnovaný 120. výročí narození prof. Pardubského za účasti prof. Manfreda Sernetze z Veterinární univerzity v Giesenu
13. 11. Imatrikulace
21. 11. LV. sympozium z dějin farmacie a veterinární medicíny, Brno
23. 11. VI. konference studentské vědecké a odborné činnosti FVHE

 

sipecka topprosinec 2012
19. 12. Vánoční setkání Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie spojené s ohlédnutím za uplynulým rokem a besedou o zahraniční veterinární expertízní činnosti
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person