Kalendář akcí 2013 


sipecka topleden 2013
   
   

 

sipecka topúnor 2013
1. 2. Den otevřených dveří (FVL, FVHE, FaF)
15. 2. Vita Universitatis 1/13
26. 2. Exkurze do a.s. Bioveta spojená s přednáškami věnovanými 190. výročí narození Louise Pasteura, 95 letům existence dnešní a.s. Bioveta a 40. výročí vakcíny proti moru prasat a července.
28. 2. Termín podání přihlášek

 

sipecka topbřezen 2013
8. 3. Reprezentační ples Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
15. 3. Termín podání přihlášek na FVL
20. 3. Jarní koncert VFU Brno
27. 3. Přednášková schůze klubu s tématem Protislintavková expedice v Mongolsku, největší úspěch čsl. vet. lékařů (prof. V. Kouba)

 

sipecka topduben 2013
17. 4. Vita Universitatis 2/13
17. 4. LVI. sympozium z historie farmacie a vet. medicíny (k jubileím farm. historiografů)
25. 4.  X. KÁBRTOVY DIETETICKÉ DNY

 

sipecka topkvěten 2013
13. 5.  Vita Universitatis 3/13
30. 5.  XV. KONFERENCI MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

 

sipecka topčerven 2013
10. 6. Mezinárodní den archivů – Den otevřených dveří archivu VFU Brno
24. 6. Promoce FaF (PharmDr.) + DSP všechny fakulty + ASP FVL + Zlaté diplomy
24. 6. Zlaté diplomy 2013 – promoční ročník 1963
25. 6. Promoce FaF
26. 6. Promoce FVL
26. 6. Setkání absolventů z roku 1958
27. - 28.6. Promoce FVHE

 

sipecka topčervenec 2013
1. - 5. 7. Přijímací řízení DSP FaF
9. 7. Přijímací řízení DSP FVHE
10. - 12. 7. Přijímací řízení DSP FVL
12. 7. Zápis do 1. roku studia FaF
18. 7. Vita Universitatis 4/13

 

sipecka topsrpen 2013
26. 8. Zápis do studia 1. roku studia FVHE - Mgr.
27. 8. Zápis do 1. roku studia FVHE - Bc. kombinovaná forma
28. 8. Zápis do 1. roku studia FVHE Bc. prezenční forma OZW
29. 8. Zápis do 1. roku studia FVHE - Bc. prezenční forma BKP
30. 8. Zápis do 1. roku studia FVL
   

 

sipecka topzáří 2013
5. 9. Zápis do 1. roku studia FVHE - NMsp
16. 9. Zahájení výuky akad. r. 2012/2013 FaF
17. - 20. 9. Světový veterinární kongres Praha
 19. 9. Náhradní promoce FaF. FVL, FVHE
20. 9. Zápis do 1. roku studia ASP FVL + Zápis do 1. roku studia FVHE - Bc. prezenční ASP
20. 9. Zápis do 1. roku studia FVHE - Mgr. ASP; FVHE - NMsp ASP
23. 9. Zahájení výuky akad. r. 2012/2013 (FVL a FVHE)
24. - 25. 9. Seminář „Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III." (Technické muzeum Brno)
25. 9. Ochrana zvířat a welfare 2013

 

sipecka topříjen 2013
2. - 3. 10. XLIII. Lenfeldovy a Höklovy dny
9. 10. ZOO Praha – Zdeněk Jaroš *1913 - veterinární lékař a ředitel ZOO Praha (v jednání s vedením ZOO)
9. 10. Vernisáž výstavy Ludvík Vacátko (1873-1956) Malba, chov koní a veterinární lékaři
16. 10. Lenfeldovy a Höklovy dny – historická sekce
- Otakar Bäuml – 130 let od narození pražského hygienika a oběti nacismu
- Jan Hiller – 110. výročí narození významného pracovníka v oboru vet. hygieny a prvního předsedy Veterinární sekce SDVT v roce 1963 i ředitele ÚDVVL v Pardubicích
- Jubilanti prof. Dobeš a prof. Matyáš a žijící dr. Česta Hladký
- 95 let od prvního Ústavu hygieny masa, mléka a potravin vůbec
24. 10. Vita Universitatis 5/13

 

sipecka toplistopad 2013
5. - 8. 11. Gaudeamus
6. 11. Zapletalův a Wondrákův den – jubilea medicíny a vet. medicíny v Encyklopedii dějin města Brna
13. 11. Imatrikulace (FaF, FVL, FVHE)
20. 11. Historiografický seminář k 95. narozeninám alma mater (Nejezchleba, Novotný, Piťha + vernisáž výstavy k jubileu školy)
22. 11. VI. Konference studentské vědecké a odborné činnosti

 

sipecka topprosinec 2013
17. 12. Vita Universitatis6/13
18. 12.   Vánoční setkání klubu - s besedou o veterinárních lékařích působících v chovu zvířat - zootechnicích
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz