Kalendář akcí 2017 


sipecka topleden 2017
1. 1.  Šťasný N/nový rok!
2. 1.  Obrňte se, začíná 5 týdnů útrap (zkouškové období)
6. 1.  DDL odevzdání návrhů projektů pro IGA (!!! ve 12:00 !!!)
6. 1.  Přednáška Mgr. Lucie Pokludové, PhD. z USKVBL o registraci a sledování spotřeby veterinárních antimikrobik
11. 1.  Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
23. 1.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 1/2017
25. 1.  Seminář: Zoologické zahrady v historických souvislostech (Bohum Král)
/pořádá
Ústav dějin veterinárního lékařství/
25.-26. 1.  Veletrh Gaudeamus Praha

 

sipecka topúnor 2017
3. 2.  Omrkněte to u nás na dni otevřených dveří
3. 2.  Poslední možný hon na kredity v zimním zkouškovém
6. - 10. 2.  Čas pro nabrání dechu před novým semestrem
8. 2.  Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
Význam eradikace vztekliny (Oldřich Matouch, Ladislav Dedek)
13. 2.  Startuje 14 týdnu nabitých studiem
13. 2.  Začátek fotosoutěže pořádané Univerzitní knihovnou
22. 2.  Seminář: SVÚ Brno (Karel Kovařík, Čeněk Červený, Emma Buřilová)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
25. 2.  Vozatajské závody v Jízdárně
28. 2.  Informační přednáška o Nemocnici pro medvídky
28. 2.  Chceš na FVL nebo FaF? Tak nezapomeň na přihlášku!
28. 2.  Uzávěrka přihlášek na XII. Kábrtovy dietetické dny

 

sipecka topbřezen 2017
3. 3.   Seminář výzkumné skupiny molekulární bakteriologie
4. 3.   Veterinární plesání v KC Babylon
6. 3.   Vychází Vita Universitatis 1/2017 (tištěná + elektronická)
6. 3.   Informační přednáška o diplomových pracích (Farmacie)
7. 3.   Plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd
7. 3.   Výroční členská schůze Mysliveckého kroužku VFU Brno
8. 3.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
8. 3.   Daruj krev, daruj život aneb jak na dárcovství krve a kostní dřeně (USF+IVSA)
8.-9. 3.   Prodejní výstava zahraničních učebnic a monografií (Univerzitní knihovna)
15. 3.   Chceš na FVHE? Dneska přijímá přihlášky naposled!
15. 3.   VFU na Brněnském Majálese - představení kandidátů na krále a královnu
22. 3.   Seminář: Geriatrie pohledem historie aneb o "OTCI" "A MATCE" - Ignatz Leo  Nascher (1863-1929) a Marjory Warren (1897-1960) (Renata Blechová)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
22. 3.  VFU jde na dřeň - přednáška o dárcovství kostní dřeně s možností zapsat se do registru dárců
24. 3.   Farmaceutické plesání „na Semilasse“
28. 3.   Úklid pro Báru
29.-30. 3.   Jobfair - veletrh pracovních příležitostí /pořádá USF/
30. 3.   Zasedání Akademického senátu VFU
(od 14:00 ve Velké zasedací místnosti rektorátu)
31. 3.   DDL předběžných přihlášek na Květinův den 2017

 

sipecka topduben 2017
2. 4.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 2/2017
4. 4.  Zookroužek: Preparace a konzervace v zoologii
6. 4.  VFU na stavbě majálesové májky (doprovodný program Brněnského Majálesu)
3.–6. 4.  Týden sportu 2017
6.–13. 4.  IVSA seminář: Začínáme s neurologií
7. 4.  DDL podávání žádostí o podporovaná místa v MŠ Univerzity obrany
8. 4.  Seminář: LXIII Sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny (Kuks)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
8. 4.  Miniflorbalový turnaj
10. 4.  Green Life a Blue Life na VFU Brno
10. 4.  USF workshop: Výživa a detoxikace pomocí zelených potravin
11. 4.  FaF Quiz /pořádá Unie studentů farmacie/
11. 4.  Promítání filmů festivalu Jeden svět /pořádá IVSA + USF/
12. 4.  Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
 Jan z Krušce ve vet. historiografii (Jiří Šindlář)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
12. 4.  International Cuisine Evening /pořádá IVSA/
13. 4. 

MVDr. Jaroslav Bzdila, Ph.D. (SVÚ Olomouc): Bakteriální choroby včel                 -> Pavilon prof. Klobouka 10:30–12:00

19. 4.  IVSA seminář: Letem internistickým světem
20. 4.  XII. Kábrtovy dietetické dny (hotel Avanti)
20. 4.  Studentské odpadkobraní odkaliště Hády (doprovodný program Brněnského Majálesu)
21. 4.  IVSA seminář: Přežvýkavci
21. 4.  IVSA seminář: Nádory mléčné žlázy malých zvířat
21. 4.  Turnaj VŠ ve volejbalu „O pohár rektora VFU“
25. 4.  Majáles v kampusu VFU pod taktovkou IVSA a USF (od 12.00 rektorské volno)
26. 4.  Seminář: Historie a současnost Mozambiku (Roman Halouzka)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
26. 4.  Valná hromada Unie studentů farmacie
26. 4.  Vodicí pes ve službě člověku (pořádá IVSA)
27. 4.  Studentská vědecká konference a Cena děkana FaF
28. 4.  DDL definitivních přihlášek včetně abstraktů na Květinův den 2017

 

sipecka topkvěten 2017

2. 5.   Vychází Vita Universitatis 2/2017 (elektronická)
3. 5.   Veterinární štafeta nejen pro veterináře - 4. ročník
5. 5.   Seminář, co zachrání slona - AULA VFU
10. 5.   Den Zentivy: Nové obzory v medicíně vyčtené z DNA nás a našich mikrobů
10. 5.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
11.-14. 5.   Animal Tech na BVV
12. 5. 

 Uzávěrka fotosoutěže pořádané Univerzitní knihovnou

12. 5. 

Beseda s Pavlem Bělobrádkem na téma: Vzdělání, věda, výzkum, inovace 

12.-13. 5.  Středoevropský veterinární kongres:
„Společné choroby lidí a zvířat – fakta a mýty“
19. 5.   Nádech, výdech výuka je za námi
22. 5.   Už je to tady zas - 6 týdnů zkouškového začíná
24. 5. 

 Seminář: Hygienická praxe ve Švýcarsku a praxe malých zvířat v Kalifornii (Ivan Hlobil, Přemysl Jiskra)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/

24. 5. 

XIX. KONFERENCE MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

25. 5. 

Květinův den 2017 na Farmaceutické fakultě

31. 5. 

Dětský den /pořádá ÚTVS a zaměstnanci KCHK/

 

sipecka topčerven 2017
1. 6. Série seminářů „Trvanlivé masné výrobky“
1. 6. Klinický seminář FVL: Dr. Steve B. Thompson, DVM, DABVP & Dr. Helene Deflers, DVM, MSc
7. 6.  Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
Pavel Brauner, sen.: profesor Štencl
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
12. - 13. 6. Přijímací zkoušky na FVHE - Veterinární hygiena a ekologie (mgr. obor)
13. - 15. 6. Přijímací zkoušky na FaF - Farmacie (mgr. obor)
14. 6. Přijímací zkoušky na FVHE - Ochrana zvířat a welfare (bc. obor)
15. 6. Přijímací zkoušky na FVHE - Bezpečnost a kvalita potravin (bc. obor)
16. 6. Přijímací zk. na FVHE - Zdr. nezávadnost a kvalita potr. v gastronomii (bc.)
20. - 22. 6. Přijímací zkoušky na FVL - Veterinární lékařství (mgr. obor)
21. 6. Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
26. 6. Náhradní přijímací zkoušky FVHE (bc. a mgr. obory)
26. 6. Náhradní přijímací zkoušky FaF
 26. 6. PROMOCE
Zlaté diplomy - setkání absolventů z roku 1967
DSP všech fakult
PharmDr. (FaF)
ASP FVL
27. 6. PROMOCE FaF a ASP FaF
28. 6. PROMOCE FVL
28. 6. Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
Holub Antonín: Situace na veterinární škole po 2. světové válce
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
29.-30. 6. PROMOCE FVHE
29. 6. Náhradní přijímací zkoušky FVL
29. 6.

Zasedání Akademického senátu VFU

(od 14 hodin ve Velké zasedací místnosti rektorátu)

 30. 6. Dneska (!!!) by měly být zkoušky za námi
30. 6. Chceš dělat doktorát na FVHE? Tak nezapomeň dneska odevzdat přihlášku!

 

sipecka topčervenec 2017
   Úžasný Ahoj prázdniny! Úžasný
10.-14. 7.  Letní škola exotické medicíny a chirurgie
10.7 - 4.8. 

Letní škola hygieny potravin 2017

10. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE - Bezpečnost a kvalita potravin (Nmgr. obor)
11. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE - Ochrana zvířat a welfare (Nmgr. obor)
12. 7.  Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
17. 7.  Zápis do 1. roku studia na FaF
26. 7.  Školní zemědělský podnik Nový Jičín: Konference LUPINA 2017

 

sipecka topsrpen 2017
10.7 - 4.8. Letní škola hygieny potravin 2017
23. 8.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
 Ladislav Dedek: Profesor František Král
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
28. 8.   Zápis do 1. roku studia na FVHE - Veterinární hygiena a ekolologie (Mgr.)
29. 8.   Zápis do 1. roku studia na FVHE - Bezpečnost a kvalita potravin (Bc.)
30. 8.   Zápis do 1. roku studia na FVHE - Ochrana zvířat a welfare (Bc.)
30. 8.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
31. 8.   Zápis do 1. roku studia na FVHE - Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (Bc.)

 

sipecka topzáří 2017
1. 9.  Zápis do 1. roku studia na FVL
1. 9.  Náhradní přijímací řízení do navazujících Mgr. programů FVHE (BKP, OZW)
3. 9.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 3/2017
4. 9.  Zápis do 1. roku studia na FVHE - NMgr. (OZW, BKP)
5. 9.  Technologický den: Pokroky ve farmaceutické technologii
6.-7. 9.  Seminář: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VII (Technické muzeum Brno) /pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
8.-9. 9.  Festival vědy s ABB - Dopravní hřiště Riviéra Brno
14. 9.  Zápis do 1. roku studia DSP FVHE
18. 9.  Zahájení výuky v akademickém roce 2017/2018
18. 9. 

8. podzimní konference FVL: Kočičí medicína (se Susan Little)

20. 9.  Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
Historie technických pomůcek ve včelařství, význam medu a včelích produktů ve výživě člověka (Vladimír Pažout)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
21. 9.  Burza učebnic pro studenty veterinárních oborů
22. 9.  Náhradní PROMOCE FaF (9:00) a FVHE (12:00)  
22. - 23. 9.  Dny farmaceutické péče
26. 9.  Burza učebnic pro studenty farmacie

sipecka top
říjen 2017
2. 10. 

How human beings use and exploit animals

(14:00 - 15:30 Posluchárna Gastronomie)

/přednášku pořádá Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie/

3. 10. 

Animal behaviour and animal welfare - where is the link?

(13:00 - 14:30 Posluchárna Pavilon Prof. Klobouka)

/přednášku pořádá Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie/

3. 10. 

Welfare ZOO zvířat se zaměřením na veterinární trénink vedoucí ke zlepšení zdraví a životního srtandardu ZOO zvířat

(16:30 - 18:00 Posluchárna Pavilonu klinik malých zvířat) 

4. 10.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
4. 10. 

24. odborná konference s mezinárodní účastí OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2017

4. 10. 

Preventivní veterinární péče o zdraví ZOO zvířat

(16:30 - 18:00 Posluchárna Pavilomu Prof. Lenfelda)

4. 10. 

Léky systémové enzymoterapie Mucos Pharma CZ (seminář)

5. 10. 

"One welfare" concept (12:00 - 13:30 Posluchárna Pavilon Prof. Lenfelda)

/přednášku pořádá Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie/

11. 10.  Vychází Vita Universitatis 3/2017 (tištěná + elektronická)
16. 10. 

Veřejná diskuze s kandidáty pro volbu kandidáta na rektora VFU Brno

(17:00, Aula VFU Brno)

18. - 19. 10. 

 Konference: XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny

/Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu/

19. 10. 

Volba kandidáta na rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

(14:00, Aula VFU Brno)

25. 10. 

Strategies to produce multitransgenic pigs for xenotransplantation

(14:45 Pavilon Prof. Klobouka)

25. 10. 

Novels inhibitors of the bacterial type III secretion system

(15:45 Pavilon Prof. Klobouka)

26. 10. 

 

Principals of HACCP in practice

(13:00-14:30 Ústav hygieny a technologie rostlinné produkce, budova č. 15)

 

27. 10. 

Sushi ingredients and popular sushi types

(8:45-10:15 Institut celouniverzitního vzdělávání)

30. 10. 

The sushi story: main problems faced by the sushi industry

(15:30-17:00, Pavilon prof. Lenfelda)

30. 10. 

Main parasitic diseases in horses and donkeys - Part I Endoparasites

(17:30 - 19:00, Building 43)

31. 10. 

Main parasitic diseases in horses and donkeys - Part II Ectoparasites

(17:30 - 19:00, Building 43)

31. 10.  - 3. 11.  Gaudeamus Brno
31. 10. - 5. 11.  EPSA Autumn Assembly 2017

 

sipecka toplistopad 2017
31. 10.  - 3. 11.  Gaudeamus Brno
31. 10. - 5. 11.  EPSA Autumn Assembly 2017
1. 11.  Seminář: LXIII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny
 (Praha-Bohnice)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
3. 11. 

Seminář, co zachrání i nosorožce

(12:00 - 19:00, Aula VFU Brno)

7. 11.

Biotechnologie v produkci vína

(10:30-12:00, Ústav hygieny a technologie rostlinné produkce, budova č. 15)

7. 11. - 8. 12.

Výstava k oslavám 25 let společnosti Člověk v tísni: Co obnáší být v první linii pomoci? (Foyer v přízemí SIC)

8. 11.

Debata s Martinem Blabolilem: Rozvojová a humanitární pomoc

(14:00, Multifunkční místnost 166 v budově č. 24 SIC)

8. 11.

Podmínky pro označování vína

(10:30-12:00, Ústav hygieny a technologie rostlinné produkce, budova č. 15)

12. 11.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 4/2017
13. 11.

Hungarian traditional products and consumers’ attitude

(15:30-17:00, Pavilon prof. Lenfelda)

14. 11.

Physical, chemical analyses and evaluation of organoleptic properties of meat (10:30, Pavilon prof. Lenfelda)

14. 11.

Výskyt reziduí farmak a prostředků osobní péče ve vodním přostředí

(17:30, posluchárna Gastronomie)

15. 11.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
15. 11. 

Dr. Ali Halajian: Field works in South Afrika - Opportunities and challenges

(16:30 - 18:00, Lenfeld's lecture hall)

16. 11.   Imatrikulace
21. 11. 

Dr. Ali Halajian: Diversity of fish parasites in South Africa

(16:30 - 18:00, Small animal clinic lecture hall)

22.11.  

Dr. Ali Halajian: Wild life in South Africa - parasites

(16:30 - 18:00, Lecture hall of Pathology)

24. 11.   X. konference studentské vědecké a odborné činnosti
29. 11.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
 Vzpomínka na Dr. Salajku a Doc. Menšíka (Josef Krejčí)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person