Kalendář akcí 2018 


sipecka topleden 2018
1. 1.  Šťasný N/nový rok!
2. 1.  Obrňte se, začíná zkouškové období!
10. 1. 

Klubová schůzka: Profesor Hrůza (doc. MVDr. Pavel Brauner, CSc.)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/

10. 1. 

Volba kandidáta na děkana FVL 

(13:00, Aula VFU Brno)

21. 1.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 1/2018
24. 1.  Seminář: Hypertenze ve věkových souvislostech (MUDr. Tomáš Parák, Ph. D.)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
23.-25. 1.  Veletrh Gaudeamus Praha

 

sipecka topúnor 2018
2. 2.  Den otevřených dveří
2. 2.  Poslední možný hon na kredity v zimním zkouškovém
5. - 9. 2.  Naberte dech před novým semestrem
7. 2.  Klubová schůzka: Domácí lékárny v ordinacích lékařů (Robert Jirásek)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
8. 2.  5. mezinárodní seminář Zdravotní problematika v chovech včel
12. 2.  Startuje 14 týdnu nabitých studiem
17. - 18. 2.  Zimní jezdecký pohár spřežení ČJF
21. 2.  Seminář: Parazitární onemocnění u zvířat přenosná na člověka (porf. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
28. 2.  Chceš na FVL nebo FaF? Tak nezapomeň na přihlášku!
26. 2.   Vychází Vita Universitatis 1/2018 (tištěná + elektronická)

 

sipecka topbřezen 2018
3. 3.   Veterinární plesání v KC Babylon
7. 3. 

Klubová schůzka: Přednostní mléko a fenomén mléčných barů (Šárka Hejlová)

Kalifornie v obrazech (Kateřina Žvaková)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/

9. 3.   Farmaceutické plesání „na Semilasse“
15. 3.   Chceš na FVHE? Dneska přijímá přihlášky naposled!
21. 3.  Seminář: Diabetes v historických souvislostech a současnost (MVDr. Renata Blechová, Ph. D.)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/

 

sipecka topduben 2018
2. 4.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 2/2018
3. - 4. 4.  Jobfair - veletrh pracovních příležitostí /pořádá USF/
11. 4.  Klubová schůzka: Dvanáct zastavení na procházce stoletým vývojem české veterinární historiografie (Jiří Šindlář)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
25.4.  Seminář: Z dějin sběratelství a muzejnictví: farmaceutická muzea (PharmDr. Tünde Ambrus, Ph. D.)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství

 

sipecka topkvěten 2018

2. 5.   Vychází Vita Universitatis 2/2018 (elektronická)
9. 5.  Klubová schůzka: Soužití člověka a kočky v historických souvislostech (Květoslava Mahelková)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
18. 5.   Nádech, výdech výuka je za námi
21. 5.   Už je to tady zas - 6 týdnů zkouškového začíná
23. 5.  Seminář: Interakce léků (PharmDr. Jan Šaloun, Ph. D. 
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/ 

 

sipecka topčerven 2018
6. 6.  Klubová schůzka: Spoluúčast a význam veterinárních lékařů z Alma mater při likvidaci nebezpečných nákaz (Vladimír Celer)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
11. - 12. 6. Přijímací zkoušky na FVHE - Veterinární hygiena a ekologie (mgr. obor)
12. - 14. 6. Přijímací zkoušky na FaF - Farmacie (mgr. obor)
13. 6. Přijímací zkoušky na FVHE -  Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (bc. obor)
14. 6. Přijímací zkoušky na FVHE - Bezpečnost a kvalita potravin (bc. obor)
15. 6. Přijímací zkoušky na FVHEOchrana zvířat a welfare (bc. obor)
19. - 21. 6. Přijímací zkoušky na FVL - Veterinární lékařství (mgr. obor)
20. 6.   Seminář: Začátky domestikace a péče o zdraví zvířat v Mezopotámii (prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc.)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství
 30. 6. Dneska (!!!) by měly být zkoušky za námi
30. 6. Chceš dělat doktorát na FVHE? Tak nezapomeň dneska odevzdat přihlášku!

 

sipecka topčervenec 2018
2. 7.   Úžasný Ahoj prázdniny! Úžasný
9. 7. - 3. 8. 

Letní škola hygieny potravin 2018

9. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE - Bezpečnost a kvalita potravin (Nmgr. obor)
10. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE - Ochrana zvířat a welfare (Nmgr. obor)
11. 7.  Klubová schůzka: Gerontologie pohledem historie (Renata Blechová)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
16. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE, 2. kolo - Ochrana zvířat a welfare (bc. obor)
30. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE, 2. kolo - Bezpečnost a kvalita potravin (bc. obor)
31. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE, 2. kolo - Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (bc.)

 

sipecka topsrpen 2018
22. 8.  Klubová schůzka: Prohlídka zahrady léčivých rostlin FaF (PharmDr. Tünde Ambrus, Ph. D.)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
29. 8.  Klubová schůzka: Historie ozdravení IBR (Josef Krejčí)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
9. 7. - 3. 8.  Letní škola hygieny potravin 2018

 

sipecka topzáří 2018
5. - 6. 9.  Seminář: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat IX. (Technické muzeum Brno)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství
19. 9.  Klubová schůzka: Obsolentní a zapomenuté drogy rostlinného, živočišného a minerálního původu (Robert Jirásek)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
22. 9.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 3/2018

sipecka top
říjen 2017
3. 10.  Klubová schůzka: Evropské veterinární školství před založením brněnské školy v roce 1918 (Jiří Šindlář)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
15. 10.  Vychází Vita Universitatis 3/2018 (tištěná + elektronická)
18. 10.  Seminář: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny (historická sekce)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství
30. 10.  - 2. 11.  Gaudeamus Brno

 

sipecka toplistopad 2018
30. 10.  - 2. 11.  Gaudeamus Brno
7. 11. 

Seminář: LXIV. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny (Slovensko - Trenčín)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství

8. 11.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 4/2018
21. 11.  Klubová schůzka: Technická muzea pro vzdělávání a osvětu (Radek Slabotínský)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
28. 11.  Seminář: 100leté výročí historie školy (prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/

 

sipecka topprosinec 2018

 

4. 12.  Vychází Vita Universitatis 4/2017 (elektronická)
12. 12. 

Klub dějin vet. medicíny a farmacie: předvánoční setkání
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz