Unikátní projekt odhalí rizika přenosu infekčních onemocnění z divokého ptactva na člověka

Brno - Ptáci trpí infekčními i neinfekčními chorobami podobně jako lidé. Zvířata s volným pohybem představují z hlediska nemocí přenosných na člověka rizikové faktory. Do této skupiny se řadí právě i ptáci. Divoké ptactvo tak pro člověka představuje potenciální nebezpečí nákazy přenosným onemocněním. Interakcí mezi divoce žijícím ptactvem a obyvatelstvem a možným rizikem přenosu původců infekčních onemocnění na člověka se zabývá projekt Školící centrum pro aviární medicínu (TAV), do kterého se zapojila Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Veterinární univerzita Vídeň a Státní veterinární ústav Jihlava.


Interakce mezi lidmi a ptactvem jsou velmi mnohostranné. Odborníci na choroby ptactva z VFU varují, že divoké ptactvo může být zdrojem nemocí přenosných na člověka. Vedle odborného přístupu veterinárních lékařů existují i širší možnosti kontaktu s divokým ptactvem i u širších vrstev obyvatelstva (např. při krmení) s omezenými znalostmi o bezpečném zacházení s divokými ptáky. V rámci projektu zapojené univerzity v Brně a ve Vídni vnímají potřebu řešení úkolů ve vzdělávání a v oblasti odborné péče o ptáky. „Jedná se o první projekt tohoto typu v rámci regionální přeshraniční spolupráce regiónů (v tomto případě s Rakouskem) na VFU Brno. Zabývá se aktuální problematikou zoonotického potenciálu volně žijících ptáků a je zaměřen i na sledování antimikrobiální rezistence bakterií,“ říká prof. Zdeněk Knotek, přednosta Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců VFU.

 

Spojení odborného potenciálu jednotlivých partnerů povede k získání nových poznatků o původcích onemocnění a vytvoření nových pravidel bezpečného zacházení s divokým ptactvem. Projekt TAV tak přispěje širokým vrstvám obyvatel a zájmovým skupinám k osvojení zásad bezpečného zacházení s divokými ptáky. Na základě cíleného vyšetřování divokých ptáků na původce infekčních onemocnění získají specialisté důležité poznatky, které zpřístupní úřadům a širšímu obyvatelstvu. „Do určité míry je projekt motivován i snahou po zlepšení informace veřejnosti o skutečných rizicích při práci s volně žijícím ptactvem, neboť situace kolem aviární chřipky měla místy i charakter paniky a na druhé straně se setkáváme i s případy podceňování možných zdravotních rizik,“ hodnotí prof. Knotek.

 

V současné době nejsou k dispozici údaje o výskytu vybraných původců zoonóz u divokého ptactva v zúčastněných regionech, což neumožňuje vypracování odhadu nebezpečí přenosu. Nutnost získání dat dokládají studie z jiných zemí. Na klinikách Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a ve Vídni budou odebírány vzorky divoce žijících ptáků a zpracovány za účelem laboratorního vyšetření. „Projekt vzniknul společně na základě dlouholeté úspěšné spolupráce naší kliniky s obdobným pracovištěm na Veterinární univerzitě ve Vídni,“ dodává přednosta kliniky.

 

 Projekt předpokládá získání a zpracování asi 500 vzorků ročně. Specialisté veterinárních klinik výsledky roztřídí podle protokolárních záznamů jednotlivých pacientů a možných původců nemocí. Odborný tým pak předá validní výsledky dalšímu okruhu zainteresovaných stran. Poznatky pak obě univerzity přenesou do výuky budoucích veterinárních lékařů. Výsledky projektu budou zprostředkovávat stěžejní poznatky o bezpečném zacházení s volně žijícími ptáky s ohledem na možná rizika. To má značný význam pro mnoho obyvatel hraničních regionů, především velkých aglomerací Brna a Vídně.

 

Tiskovou konferenci a úvodní mítink projektu Školící centrum pro aviární medicínu pořádají představitelé projektu 24. 10. v 10:30 v posluchárně Pavilonu malých zvířat VFU Brno za přítomnosti rektorky Veterinární univerzity Vídeň dr. S. Hammerschmid, rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno prof. V. Večerka, přednostů klinik zkoumajících choroby ptáků prof. Z. Knotka a prof.M.Hesse, ředitele Státní veterinární správ doc. M. Maleny, ombudsmana pro ochranu zvířat a welfare H. Gsandtner, ředitele Zoologické zahrady města Brna dr. M. Hovorky, aj.

 

Projekt TAV byl spuštěn 1. července 2012. Na základě kladného rozhodnutí Monitorovacího výboru o spolufinancování z prostředků Programu “Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013″ mohla Veterinární univerzita Vídeň zahájit projekt společně s partnery Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a  Státním veterinárním ústavem Jihlava. Projekt potrvá do konce roku 2014.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person