Veterinární fakulty VFU Brno žijí letními školami

Hygiena potravin nebo Exotická medicína a chirurgie – témata, která na veterinární fakulty každoročně lákají zahraniční studenty i praktikující veterinární lékaře. Jinak tomu není ani letos, na letní školy přijela téměř čtyřicítka zájemců.


Letní školy Hygieny potravin se zúčastní celkem dvanáct zahraničních studentů z Chorvatska, Turecka, Rumunska, Ruska, Řecka a Polska. Program letní školy je rozvržený do pěti týdnů mezi 7. červencem a 3. srpnem. První den se účastníci seznámili s vedením Fakulty veterinární hygieny a ekologie, která školu pořádá, areálem VFU Brno a organizací letní školy. V průběhu následujících týdnů čeká studenty kombinace přednášek, praktických cvičení zaměřených na sledování a hodnocení kvality potravin živočišného i rostlinného původu, výjezd do Školního zemědělského podniku VFU Brno v Novém Jičíně i exkurze do mlékáren či masokombinátů.

 „K dispozici dostanete postupně také všechny studijní materiály, abyste se mohli připravit na závěrečný test, kterým je letní škola ukončena," připomněla studentům povinnou zkoušku docentka Vladimíra Pištěková, proděkanka FVHE pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy. Na víkendy je připraven oddychový program s výletem do Prahy, k propasti Macocha nebo pivovaru Černá hora.


V pondělí 11. července začala na Fakultě veterinárního lékařství Letní škola exotické medicíny a chirurgie, za kterou již čtrnáctým rokem stojí profesor Zdeněk Knotek, přednosta Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců. Intenzivní týdenní kurz zaměřený právě na exotická zvířata z této kategorie letos do Brna přilákal 24 účastníků – sedm je z České a Slovenské republiky, ostatní pochází z dalších zemí Evropy.

 

Vysokou kvalitu kurzu garantují lektoři v podobě špičkových evropských odborníků. Při příjezdu mají účastníci znalosti a zkušenosti na různých úrovních, s čímž je potřeba při přípravě programu počítat: „Studenty naučíme, jak se s konkrétním zvířetem manipuluje, jak se odebírá krev, jak se aplikují léky. V dalších dnech probíhá cvičení v laboratoři, diagnostika a zobrazovací metody. Po tom všem si vyzkouší chirurgická cvičení a nakonec endoskopii," vysvětluje profesor Knotek.

 

 

 

 

---

Mgr. Kristýna Kounková

tisková mluvčí

 

Rektorát

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

telefon 541 562 010 ● mobil 724 321 352 ● www.vfu.cz

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person