Akademický senát Veterinární a farmaceutické univerzity Brno zvolil kandidáta na rektora

Dne 19. 10. 2017 se uskutečnila volba kandidáta na rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Volby se zúčastnilo všech 27 členů Akademického senátu VFU Brno, všechny odevzdané hlasovací lístky v prvním kole volby byly platné. Senátoři mohli svůj hlas odevzdat jednomu, ale i více kandidátům.

 

 

 

 

 

 

Výsledky hlasování:

 

Prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. - 3 hlasy

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA - 17 hlasů

Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. - 11 hlasů

 

 

 

 

 

 

 

Kandidátem na rektora na funkční období 2018-2022 byl v prvním kole zvolen prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, současný děkan Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno a zároveň přednosta Kliniky chorob psů a koček. 

 

 

 

 

 

          

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person