EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Novinky 2018 / Nadaná vědkyně Monika Dolejská z VFU Brno získala prestižní ocenění

Nadaná vědkyně Monika Dolejská z VFU Brno získala prestižní ocenění


V pondělí 4. června proběhlo slavnostní vyhlášení vítězek 12. ročníku projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Ocenění si odnesly dvě nadané vědkyně, doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a PhamDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. z Univerzity Karlovy, obě za projekty v oblasti biologie. Ocenění ve výši 250 tisíc Kč si převzaly při slavnostním galavečeru v Buquoyském paláci, sídle Francouzské ambasády. Projekt se pod záštitou UNESCO celosvětově koná již dvacet let.

Do letošního ročníku se zapojilo celkem 57 českých vědkyň, přičemž do dubnového finále, kde byly projekty posuzovány odbornou porotou složenou ze zástupců Akademie věd ČR, UNESCO a společnosti L´Oréal, jich postoupilo 14. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích – do 35 let věku včetně a od 36 do 45 let.

 

 

Monika Dolejská se do projektu přihlásila s prací „Genetická promiskuita bakterií rezistentních k antibiotikům: příběh o úspěšné evoluční souhře chromozomu a plazmidu“. Její výzkum je zaměřen na problematiku rezistentních bakterií a projekt, za který získala ocenění, se zabývá patogenními kmeny bakterie Escherichia coli. „Nacházíme ji v podstatě všude – ve střevě živočichů, člověka, ale i v prostředí. Je to zdraví prospěšná bakterie, ale za určitých okolností, pokud disponuje faktory pro virulenci, může vyvolávat závažná onemocnění jak u člověka, tak u zvířat. Zároveň u této bakterie celosvětově narůstá rezistence ke kriticky důležitým antimikrobiálním látkám, což významně komplikuje terapii infekcí,“ uvádí doc. Dolejská.

 

Tento projekt navazuje na předchozí výsledky výzkumu doc. Dolejské a jejich spolupracovníků a zároveň je podpořen Grantovou agenturou ČR, což je pro projekt tohoto charakteru zásadní. Je součástí většího celku, který by měl probíhat 3 roky. Cílem projektu je přinést nové informace o vlastnostech bakteriálních patogenů rezistentních k antimikrobiálním látkám, které stojí za jejich úspěchem.

„Zaměříme se především na význam mobilní DNA, prostřednictvím které si mohou mezi sebou bakterie velice efektivně a rychle vyměňovat genetickou informaci pro rezistenci k antibiotikům. Věřím, že se svým týmem nadaných mladých kolegů a motivovaných studentů získáme spoustu zajímavých výsledků, které budou podnětem k dalším projektům a výzkumům. Ráda bych zůstala u tematiky antibiotické rezistence, což je dnes velmi aktuální a palčivé téma a jeho význam bude v budoucnu ještě více narůstat. Ráda bych se také více zapojila do národního monitoringu antibiotické rezistence ve veterinární oblasti, protože v současné době nám za Českou republiku chybí ucelené informace o tom, jaké kmeny rezistentních bakterií se nám tu šíří a jak se rezistence vyvíjí na genetické úrovni. Když využijeme naše know-how v oblasti molekulární biologie a bioinformatiky, mohla by spolupráce poskytnout významné výsledky pro sledování stavu rezistence nejen v ČR, ale i na Evropské úrovni,“ přibližuje své plány doc. Dolejská.

 

Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. působí na pozici docenta mikrobiologie a výzkumného pracovníka na Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Zároveň je výzkumným pracovníkem CEITEC při VFU Brno, kde spadá do skupiny molekulární mikrobiologie pod vedením prof. MVDr. Aloise Čížka, CSc. Vede také Sdílenou laboratoř CEITEC VFU Brno, kde díky skvělému přístrojovému vybavení se svým týmem realizuje část výzkumných aktivit. „Během působení paní docentky na našem Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie jsem oceňoval především její pečlivost, svědomitost, samostatnost, touhu po poznání, snahu učit se a zavádět nové metody a samozřejmě také její cílevědomost,“ popisuje kolegyni profesor Čížek.

Problematice antibiotické rezistence bakterií neboli odolnosti bakterií vůči působení antimikrobiálních látek se Monika Dolejská se svými kolegy na univerzitě věnuje už 15 let. Za tu dobu získali unikátní výsledky a jejich pracoviště je vědeckou komunitou dobře hodnoceno i na světové úrovni. Prof. Čížek dodává: „Cením si toho, že doc. Dolejská zůstala věrna výzkumnému tématu, zvolenému již před 15 lety, ale i samotné VFU Brno, a to i přes možnosti působit v zahraničí. Věřím, že získané ocenění není první ani poslední v odborném životě paní docentky.“

 

O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, stejně jako poskytovat podporu mladým vědkyním na samém počátku kariéry. Od svého vzniku se program postupně rozšířil do mnoha světových zemí a vyznamenal více než 3 100 žen ze 117 zemí. V České republice byl projekt uveden v roce 2006 a je podpořen spoluprací s Akademií věd České republiky a Českou komisí pro UNESCO. Od zahájení projektu v České republice bylo oceněno již 30 talentovaných žen vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši více než 7 milionů korun.