Centrum poradenství pro studenty
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
Trápí Tě stres?
Máš problémy s učením?
Pochybuješ o správnosti své volby? Splňuje studium Tvá očekávání?
Nemůžeš si zvyknout na nové prostředí?
Přemýšlíš o tom, co bude po ukončení studia?
Nevíš si rady se vztahy v rodině, s partnerem, s přáteli, se spolužáky?
Přijď nás navštívit do Konzultačního a poradenského centra.

Poskytujeme studentům odbornou psychologickou podporu a pomoc při zvládání osobních, partnerských či studijních potíží. Hledáme odpovědi a vytváříme prostor pro sebepoznání.

Konzultace se studentem zahrnuje pojmenování problému, posouzení jeho závažnosti a vytyčení cílů, kterých chce student díky konzultacím dosáhnout. Konzultace jsou individuální a přizpůsobené potřebám jednotlivého studenta.

Dle závažnosti problému a přání studenta mohou být konzultace jednorázové nebo pravidelně se opakující.
V případě vážných psychických problémů poskytujeme kontakty na specializovaná brněnská pracoviště.
Konzultace trvají 60 minut a jsou bezplatné.
v
f
u
b
r
n
o
Kontakt:
Centrum poradenství pro studenty najdeš v přízemí budovy 22, kde sídlí také Ústav farmakologie a farmacie.

MUDr. Hana Pavlíková, Ph. D.

Konzultace na základě předchozí písemné nebo telefonické domluvy:
e-mail: pavlikovah@vfu.cz
tel.: 721 329 717