Studijní poradenské centrum
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
Hledáš pomoc při orientaci po vstupu na vysokou školu?

Nevíš, koho kde hledat?

Potřebuješ pomoct při řešení studijních problémů?
v
f
u
b
r
n
o
Studijní poradenství poskytuje pomoc studentům při orientaci ve studiu v celém jeho průběhu – začátku až po ukončení.

Obracet se můžeš na studijní oddělení a proděkany pro studium jednotlivých fakult. Další podstatné informace získáš ve studentských organizacích IVSA Brno a USF.
v
f
u
b
r
n
o
studijní oddělení FVL
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
#Fakulta veterinárního lékařství
Magisterský studijní program 1. -3. ročník, přijímací řízení tohoto programu a doktorský studijní program v českém i anglickém
Andrea Šitavancová, DiS.
e-mail: sitavancovaa@vfu.cz
tel. +420 5 4156 2444
Magisterský studijní program v českém jazyce 3. - 6. ročník
Marie Richterová
e-mail: richterovam@vfu.cz
tel. +420 5 4156 2443
Úřední hodiny studijního oddělení
Pondělí: 10 – 12 hod
Úterý: 10 – 12 hod
Středa: 10 – 12 hod
Čtvrtek: 12 – 14 hod
v
f
u
b
r
n
o
studijní oddělení FVHE
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
#Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Bezpečnost a kvalita potravin - bakalářské studium (forma prezenční i kombinovaná)
Bezpečnost a kvalita potravin - navazující magisterské studium
Zdeňka Fejtová
tel. +420 5 4156 2798
e-mail: fejtovaz@vfu.cz
Veterinární hygiena a ekologie - magisterské studium
Sylva Řezáčová
tel. +420 5 4156 2797
e-mail: rezacovas@vfu.cz
Ochrana zvířat a welfare - bakalářské studium
Ochrana zvířat a welfare - navazující magisterské studium
MVDr. Stanislava Žabská
tel. +420 5 4156 2799
e-mail: zabskas@vfu.cz
Úřední hodiny studijního oddělení
Pondělí: 10 – 12 hod
Úterý: 10 – 12 hod
Středa: 13 – 15 hod
Čtvrtek: 10 – 12 hod
studijní oddělení FaF
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
#Farmaceutická fakulta
Studijní záležitosti studentů 1. a 2. roku studia
Dana Procházková
tel. +420 5 4156 2802
E-mail: prochazkovad@vfu.cz
Studijní záležitosti studentů 3. a vyššího roku studia
Zdeňka Haluzová
tel. +420 5 4156 2803
e-mail: haluzovaz@vfu.cz
Úřední hodiny studijního oddělení
Úterý 10 - 12 hod.
Středa 12 - 14 hod.
Čtvrtek 10 - 12 hod.
studentské organizace
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
b
r
n
o
v
f
u
Základní informace a nejlepší tipy najdeš u zkušenějších spolužáků.
Oslovit můžeš studentské organizace, které na univerzitě působí.
v
f
u
b
r
n
o