Pozvánka na kurzy v nejbližších termínech

Odborný kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání podle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a podle vyhlášky č. 22/2013 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

(kurz je určen pro inspektory SVS)

termín: 20.-24. leden 2020  

 

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno b),c),d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat) -určeno pro středoškolské pracovníky
termín: 9.-13. prosinec 2019 

 

 Specializovaná odborná průprava se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat

3. prosinec 2019             ( termín 30.9.2019 je již plně obsazen)

 

Kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu 

Kurzy jsou určeny pracovníkům odchytové služby, městské policie, útulků, asanačních služeb a ostatních profesí, zabývajících se prací se zvířaty a regulací jejich počtu, ve smyslu § 39 a 42 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 27 a 28 vyhlášky č. 342/2012 Sb. a navazujících právních norem.

termín: 18.-22.11.2019 

 

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů- určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.

termín: 7.-11. říjen 2019

 

Prohlížitelé zvěřiny - Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby

termíny 2019: 13.9. Prachatice, 18.9. Praha - SVÚ, 20.9. Český Krumlov

 

Kurz prohlížitelů zvěřiny pro mysliveckou veřejnost

termín: 15.-16.10.2019 Brno

 

Odborná zkouška pro studenty VFU Brno k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace koní - stupeň I 

kurz je určen pro studenty 6. ročníku FVL

termín: 7.6.2019

jen několik volných míst! - příjem dle pořadí přihlášení

  

Odborný kurz pro odbornou činnost Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u koní - Stupeň I – inseminace 

termín: 3.6. - 7.6. 2019  

 

Odborná zkouška pro studenty VFU Brno k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace skotu, ovcí a koz - stupeň I 

kurz je určen pro studenty 5.-.6. ročníku FVL a FVHE

termín: 31. 5. 2019

 

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno b),c),d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat) -určeno pro středoškolské pracovníky
termín: 27.-31.květen 2019 

 

 

Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s přepravou zvířat

termín: 5.duben 2019

  

  

 

Vzdělávání úředních veterinárních lékařů pro provádění auditů potravinářských podniků - pokračovací školení přihlášení přes personální odbor ÚVS SVS

termín: 24. - 25. dubna 2018

  

 

 

 

 

 

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person