Přípravný kurz Středoškolská biologie, chemie a fyzika


pro zájemce o studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno – Fakultě veterinárního lékařství (FVL), Fakultě veterinární hygieny a ekologie (FVHE) a Fakultě farmaceutické (FaF)

 

Místo
konání:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole,
budova č. 43, posluchárna v 1. poschodí.
(Doprava: tramvají č. 1 od hl. železničního nádraží, směr Řečkovice, výstup na zastávce Kartouzská; jedete-li autem, je možný vjezd do areálu VFU, kde je parkoviště)
Termín kurzu:

22. 9. 2018 – 13. 4. 2019

 

Zahájení v sobotu 22.9.2018 (registrace 08:00 až 09:00 h, výuka 09:00 až 14:00 h.

Rozsah kurzu: 108 výukových hodin dle programu (viz příloha)
Soustředění:

22.9.2018,    6.10.2018,  20.10.2018,    3.11.2018,   10.11.2018,  24.11.2018, 1.12.2018,  15.12.2018,   5.1.2019,  19.1.2019,     26.1.2019,     9.2.2019, 23.2.2019,    2.3.2019,    9.3.2019,     23.3.2019,     6.4.2019  a  13.4.2019.

 

Výuka probíhá vždy v sobotu od 09:00 do 14:00 hodin s ½ h přestávkou od 11:15 do 11:45 hodin.

Cena
kurzu:
5 000,- Kč vč. DPH
Ubytování:

jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód

0300, v. s. 972091, k. s. 0308, VFU Brno IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124.

Pro účastníky ze SR:   V rámci EU se při mezinárodním styku používá forma IBAN.

IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547, SWIFT (BIC):  CEKOCZPP

Doklad o zaplacení (kopii bankovního výpisu) přineste na 1. soustředění!   

(Nezbytné u účastníků ze Slovenska).

 

 Ubytování a stravování neposkytujeme.

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku (viz příloha) zašlete e-mailem(na: temelovav@vfu.cz) nebo poštou  na adresu VFU Brno, ICV, Věra Temelová, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno nejpozději do 18. září 2018. Přijetí přihlášky potvrdíme e-mailem. 

 


doc ikonaPřihláška (zde ke stažení)
doc ikonaSylabus studia (zde ke stažení)

 

Přípravný kurz je koncipován tak, aby maximálně připravil zájemce k přijímacím zkouškám na VFU. Sylabus studia byl připraven ve spolupráci s jednotlivými ústavy FVL, FVHE a FaF Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Zahrnuje teoretickou výuku podle přiloženého programu. Účastníci obdrží brožuru Vzorové otázky k přijímacím zkouškám a přístupové heslo na web ke studijním textům.

 

V případě potřeby kontaktujte prosím pí V. Temelovou na tel. 541 562 092 nebo e-mailem na: temelovav@vfu.cz

 

Těšíme se na setkání

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person