Drůbež

Česká národní větev World Poultry Science Association, Česká národní větev World Veterinary
Poultry Association, Česká asociace aviární medicíny, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Státní veterinární správa ČR a Komora veterinárních lékařů ČR si Vás dovolují pozvat na

 

 

Odborné informace WPSA:
Ing. Pavel Trefil, DrSc, e-mail: trefil@bri.cz
Doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D., tel.: 545 133 229, e-mail: lichov@mendelu.cz

 

Odborné informace WVPA/ČAAM:
MVDr. Karel Kovařík, tel. 541 218 705, e-mail: karel.kovarik@vetweb.cz

 

Organizační informace, přihlášky:
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno,
Věra Temelová, tel.: 541 562 092, temelovav@vfu.cz


 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person