Odborná zkouška pro studenty VFU Brno k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace skotu, ovcí a koz - stupeň I

Na základě absolvování odborných předmětů Porodnictví a gynekologie a Andrologie a umělá inseminace na FVL nebo Porodnictví, gynekologie a andrologie na FVHE Vám nabízíme možnost složení odborné zkoušky před  komisí a získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odbornou činnost

Inseminace skotu, ovcí a koz.

 

Misto konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, knihovna oddělení reprodukce kliniky chorob přežvýkavů - budova č. 14
Termín:

31. 5. 2019 (pátek)

 

Cena:

2 000,- Kč včetně DPH se splatností do 10.5.2019

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720310519, k. s. 0308 .

Nejpozději při registraci předložte doklad o zaplacení (kopie bankovního výpisu).  

Na vyžádání (vyznačte v přihlášce do poznámky) Vám vystavíme daňový doklad   o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum zkoušky.

 

administativní poplatek za opakování případné neúspěšné zkoušky je 500 Kč

Požadavky na účastníka:

Studenti 5. - 6. ročníku FVL nebo FVHE VFU Brno. 

Do 10. 5. 2019 přineste studijní průkaz se zapsanými zkouškami z požadovaných předmětů k okopírování do kanceláře ICVI (č. 108) v přízemí budovy rektorátu.

Porodnictví a gynekologie a Andrologie a umělá inseminace (FVL) nebo Porodnictví, gynekologie a andrologie (FVHE)

podmínka účasti: zájemce musí být studentem VFU v termínu konání zkoušky!

Přihlášení:

od 29. 3. 2019 do 10. 5. 2019 

elektronická závazná přihláška  -zde-

 při nadlimitním počtu přihlášek mají přednost studenti 6. ročníku

Přihlašující se dává tímto souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a zařazením do databáze VFU Brno a MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů -  GDPR. 

 

  

Informace:

Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno, MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., tel. 54156 2094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

 

 

 Rámcové okruhy témat ke zkoušce najdete zde

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person