Odborný kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

dle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířet proti týrání, v platném znění

Kurz je určen pracovníkům KVS SVS a veterinárních inspektorátů k získání způsobilosti dle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a navazujících právních norem.

 

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ICV, budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)
Termín zahájení:  20. leden 2020 (‬pondělí‭) (registrace od‭ ‬8:30‭ ‬h‭)
Doba trvání:
20.- 24.1.2020,  ‬36 ‬výukových hodin,‭ ‬zkouška formou  testu.
Cena: 5000,-se splatností týden před zahájením kurzu.
Úhradu je nutné provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 9720240120, k. s. 0308, VFU Brno,IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124.
Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou.Doklad o zaplacení obdržíte v průběhu kurzu. Ubytování a strava nejsou v ceně kurzu.
Přihlášení:

Přihlášení je možno provést pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Přihláška - zde- 

Ubytování: Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v budově, kde probíhá výuka. Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena.

 

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent osvědčení o způsobilosti.

Organizační zajištění kurzu: Bc. Jana Králová tel. 725 436 199,  541 56 20 89, e-mail: kralovaj@vfu.cz

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person