Kurz prohlížitelů zvěřiny - Veterinární lékaři a studenti VFU

V současné době nemůžeme zajistit veterinárním lékařům samostatný kurz (nedostatek účastníků). Proto nabízíme veterinárním lékařům náhradní řešení, to je zúčastnit se kurzu určeného myslivecké veřejnosti za původní cenu 2 000 Kč.

Termíny a místa konání kurzů naleznete v části vyhrazené myslivecké veřejnosti.
Podmínky platby a rozsah školení viz. níže.

 

Veterinární lékaři:

 

Cena:

3000,- Kč včetně 21 % DPH se splatností týden před konáním kurzu.
Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno,
č. ú. 154568547/0300, v. s. 9720989721, k. s. 0308, VFU Brno IČ 62157124,
DIČ CZ62157124.
Po doložení dokladu o zaplacení obdržíte daňový doklad o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zahájení školení.

Přihlášení:

Prostřednictvím závazné přihlášky, kterou najdete v části pro mysliveckou veřejnost.
Při registraci účastník předloží průkazkové foto 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně opatřené jménem a datem narození.

Rozsah školení:

5 hodin teoretické výuky zaměřené na problematku legislativních předpisů, dle aktuálního rozvrhu.

Na závěr zkouška formou písemného testu v rozsahu 60 otázek.

 

 

Studenti VFU, Kteří maji složenou mysliveckou zkoušku:

 

Cena:

3000,- Kč včetně 21 % DPH se splatností týden před konáním kurzu.
Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno,
č. ú. 154568547/0300, v. s. 9720989721, k. s. 0308, VFU Brno IČ 62157124,
DIČ CZ62157124.
Po doložení dokladu o zaplacení obdržíte daňový doklad o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zahájení školení.

Přihlášení: Prostřednictvím závazné přihlášky, kterou najdete v části pro mysliveckou veřejnost.
Při registraci účastník předloží průkazkové foto 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně opatřené jménem a datem narození, platný studijní průkaz a potvrzení o složení myslivecké zkoušky
Rozsah školení:

17 hodin výuky dle aktuálního rozvrhu.

Na závěr zkouška formou písemného testu v rozsahu 60 otázek.


Studijní materiály: Hygiena zvěřiny a Správné ošetření a zdravotní posouzení ulovené zvěře, příp. Zdravotní problematika zvěře obdržíte při registraci. 
Po úspěšně vykonané zkoušce (formou písemného testu) obdrží absolvent do 4 týdnů Osvědčení o způsobilosti k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře, průkaz proškolené osoby a razítko na adresu trvalého bydliště, případně jinou kontaktní adresu.


Kontakt:
MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.,  tel.: 541 56 20 94, e-mail:bartoskovaa@vfu.cz

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person