Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 3 zákona č. 246/1992 Sb.

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů) -   určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.

 

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání ( dále jen ICV), budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)
Termín zahájení: 7.10.2019  (registrace od 8:00 hodin)
Doba trvání:

7.-11.10.2019, v rozsahu 35 výukových hodin, forma zkoušky -  test

Cena kurzu : 7000,- Kč se splatností týden před zahájením kurzu.
Úhradu je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547,  kód  banky 0300, v. s. 9720111019, k. s. 0308, VFU Brno, IČ 62157124, DIČ CZ62157124.
Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou.Doklad o zaplacení, u bezhotovostní platby, obdržíte v průběhu kurzu. Ubytování a strava nejsou v ceně kurzu.
Přihlášení:

Pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu. 

přihláška - zde- 

Ubytování a strava : Účastník kurzu si zajišťuje ubytování nabídka -zde- a stravu sám. Možnost stravování nabízí  Kantýna, která se nachází přímo v areálu univerzity, jídelní lístek zde

 

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe.

Organizační zajištění kurzu: Bc. Jana Králová,  telefon 725 436 199, 541 56 20 89, e-mail: kralovaj@vfu.cz.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person