Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odoborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata

Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odoborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata

 

 

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky ( dále jen ICVI), budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)
Termín zahájení:

 29.10.2014, 20.11.2014 v 8,30 hodin (registrace od 8:00 hodin)

Doba trvání:

10 výukových hodin, forma zkoušky -zkušební test

Cena kurzu : 1600,- Kč se splatností týden před zahájením kurzu.
Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547,  kód  banky 0300, v. s. 9720+datum posledního dne konání kurzu, k. s. 0308, VFU Brno, IČ 62157124, DIČ CZ62157124.
Doklad o zaplacení obdržíte v průběhu kurzu. Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu.
Přihlášení:

Závaznou přihlášku zašlete  poštou na  adresu ICVI VFU Brno  nebo emailem kralovaj@vfu.cz  co nejdříve. Při registraci předložte prosím doklad o zaplacení kurzu (kopie bankovního výpisu)!

Ubytování a strava : Účastník kurzu si zajišťuje ubytování  a stravu sám. Možnost stravování nabízí  Kantýna, která se nachází přímo v areálu univerzity, jídelní lístek zde

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent doklad o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe ČR.

Organizační zajištění kurzu: Bc. Jana Králová,  telefon 541 56 20 89, e-mail: kralovaj@vfu.cz.

Přihláška ke stažení -zde

Podmínkou účasti v kurzu je absolvování základního školení do 31.12.2012.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person