Kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné od

do odborných kurzů pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat  a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu

Kurzy jsou určeny pracovníkům odchytové služby, městské policie, útulků, asanačních služeb a ostatních profesí,  zabývajících  se  prací  se  zvířaty  a  regulací  jejich  počtu,  ve  smyslu  § 39  a  42   zákona  č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 27 a 28 vyhlášky č. 342/2012 Sb. a navazujících právních norem.

 

Místo konání:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno, ICV - budova  6.
Místní doprava: tramvají č. 1 od hl. žel. nádraží, směr Řečkovice, výstup zast. Kartouzská;
autem je možný vjezd do areálu VFU na vjezdový lístek hlavní branou (vjezdový lístek uschováte a bude Vám potvrzen k bezplatnému odjezdu); parkoviště je k dispozici.

Termín :

17.-21.2.2020    program kurzu- zde-

(registrace v pondělí 17.2.2020 od 8:00 do 9:00 h, zahájení výuky v 9:00 h)

Rozsah kurzu:
65 výukových hodin dle programu (viz příloha)
Ukončení: závěrečná zkouška (zkušební test, ústní pohovor, praktická část)
Cena kurzu:

6.500,- Kč včetně DPH se splatností do 10.2.2020

 

 Úhradu proveďte:

 1) jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 97209151, k. s. 0308, VFU Brno IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124.
na základě faktury-daňového dokladu zaslané dodavatelem.

 

Doklad o úhradě (kopii bankovního výpisu) přivezte prosím sebou!               Ubytování a stravování není zahrnuto v ceně kurzu.

Přihlášení:

Závaznou přihlášku ke stažení - zde- zašlete co nejdříve.
Přijetí přihlášky potvrdíme e-mailem, při překročení kapacity účastníků nezařazené zájemce vyrozumíme a nabídneme jim další možný termín kurzu.  Přihlášky zasílejte e-mailem. Přihláška je závazná, případné změny sdělte co nejdříve.

Ubytování:

Ubytování si účastníci zajišťují sami. Vybrané kontakty uvádíme v příloze.

Stravování: Stravování si účastníci zajišťují sami. V areálu VFU je restaurace a kantýna.


Sylabus studia je připraven ve spolupráci  Státní veterinární správy  ČR, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno  a  oddělení ochrany zvířat odboru živočišných komodit MZe ČR a zahrnuje teoretickou a praktickou výuku. Program kurzů a studijní materiály obdrží účastníci při registraci. Účastník odborných kurzů získá po úspěšně vykonané zkoušce Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a Osvědčení pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu.

Děkujeme za zvážení pozvání do kurzu a těšíme se na setkání. V případě potřeby nás prosím kontaktujte.
(Věra Temelová, tel.: 541 562 092, e-mail: temelovav@vfu.czgoogle+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person