Kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné od

Pozvánka do odborných kurzů pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat  a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu.

 

Kurzy jsou určeny pracovníkům odchytové služby, městské policie, útulků, asanačních služeb a ostatních profesí,  zabývajících  se  prací  se  zvířaty  a  regulací  jejich  počtu,  ve  smyslu  § 39  a  42   zákona  č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 27 a 28 vyhlášky č. 342/2012 Sb. a navazujících právních norem.


Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno, ICV                 - budova č. 6.

Místní doprava: tramvají č. 1 od hl. žel. nádraží, směr Řečkovice, výstup zast. Kartouzská;

autem je možný vjezd do areálu VFU na vjezdový lístek hlavní branou (vjezdový lístek uschováte a bude Vám potvrzen k bezplatnému odjezdu); parkoviště je k dispozici.

Termín :

17. - 21. 6. 2019    

( registrace v pondělí 17. 6. od 8:00 do 9:00 h, zahájení výuky v 9:00 h)

Rozsah kurzu:
65 výukových dnů dle programu (viz příloha)
Ukončení: závěrečná zkouška (zkušební test, ústní pohovor, praktická část)
Cena kurzu:

6.500,- Kč včetně DPH se splatností do 10. 6. 2019

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547,  num. kód 0300, v. s. 97209151, k. s. 0308, VFU Brno IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124. Při registraci budeme vyžadovat doklad o zaplacení (kopii bankovního výpisu)!Účastníci obdrží na místě daňový doklad, DUZP je den zahájení kurzu.

Ubytování a stravování není zahrnuto v ceně kurzu

Ubytování: Ubytování si účastníci zajišťují sami. Vybrané kontakty uvádíme v příloze.
Stravování: Stravování si účastníci zajišťují sami. V areálu VFU je restaurace a kantýna.
Přihlášení: Závaznou přihlášku (viz příloha) zašlete na adresu VFU Brno, ICV, Palackého tř.  1946/1, 612 42 Brno co nejdříve.
Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem, při překročení kapacity účastníků nezařazené zájemce vyrozumíme a nabídneme jim další možný termín kurzu. Vzhledem k tomu, že kurz je většinou brzy obsazen, zasílejte přihlášky co nejdříve - e-mailem, faxem nebo poštou. Přihláška je závazná, případné změny sdělte co nejdříve.


Sylabus studia je připraven ve spolupráci Státní veterinární správy ČR, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a oddělení ochrany zvířat odboru živočišných komodit MZe ČR a zahrnuje teoretickou a praktickou výuku. Program kurzů a studijní materiály obdrží účastníci při registraci. Účastník odborných kurzů získá po úspěšně vykonané zkoušce Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a Osvědčení pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu.

Děkujeme za zvážení pozvání do kurzu a těšíme se na setkání. V případě potřeby nás prosím kontaktujte.
(Věra Temelová, tel.: 541 562 092, e-mail: temelovav@vfu.cz)

 

Zde si prosím stáhněte závaznou přihlášku (doc)

Program kurzů stáhnete zde (doc)

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person