Označování hospodářských zvířat výžehem nebo aplikací elektronického identifikátoru

Dovolujeme si Vás pozvat na školení, které je organizováno podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., § 64a a vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností § 37 až § 39.

Školení je určeno pro osoby, které získaly střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v některém zemědělském oboru nebo v oboru zaměřeném na zemědělství, veterinářství a veterinární prevenci.

Školení je zakončeno zkouškou ve formě písemného testu a praktického úkonu. Po úspěšném složení zkoušky účastník obdrží osvědčení o způsobilosti k označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona.

 

Termín a Místo konání:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno,  termín bude stanoven po předběžném přihlášení 5-6 účastníků

Předpokládaná cena kurzu:

3 000,- Kč vč. DPH

Přihlášení:

Předběžnou přihlášku (viz příloha) zašlete na adresu ICV VFU Brno nebo e-mailem na: temelovav@vfu.cz

Kontakt:

ICV VFU Brno, Věra Temelová, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, tel.: 541 562 092, e-mail: temelovav@vfu.cz

 

 

Přihláška ke stažení zde.

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person