Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s přepravou zvířat

Obsahem odborného kurzu jsou právní předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat, zásady šetrného nakládání se zvířaty, technika a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty, zásady čištění a desinfekce dopravních prostředků.

 

Místo konání:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání  (dále jen ICV), budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská) budova 6
Termín zahájení: 5.4.2019 (7:00-7:30 hod. registrace)
Doba trvání:  12 výukových hodin, zakončeno zkouškou (písemný test, praktická zkouška).
Cena kurzu:

3900,- Kč  úhradu je možno provést bezhotovostně  jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547,  kód banky  0300, v. s. 9720050419,  k. s. 0308, VFU Brno IČ 62157124, DIČ CZ62157124.

Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou.Doklad o zaplacení obdržíte v průběhu kurzu.
Ubytování a stravné nejsou v ceně kurzu.

Přihlášení:

Pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Přihláška-zde-

Ubytování a strava : Účastník kurzu si zajišťuje ubytování nabídka -zde- a stravu sám. Možnost stravování nabízí Kantýna, kterou najdete přímo v areálu univerzity jídelní lístek zde

 

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží účastník osvědčení v českém jazyce a průkaz osoby přepravující zvířata v českém a anglickém jazyce.

Organizační zajištění kurzu: Bc. Jana Králová, tel.: 725 436 199, 541 56 20 89, e-mail: kralovaj@vfu.cz.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person