Vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce

ICVI VFU Brno Vám nabízí Specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel).

 

Školení je prováděno na základě §50 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění a § 34 vyhlášky č. 342/2012 Sb.

 

Školení je zakončeno zkouškou ve formě písemného testu a praktické zkoušky.  Po  úspěšném složení zkoušky získáte osvědčení o odborné způsobilosti.

Odborně způsobilá osoba může požádat příslušnou Krajskou veterinární správu o povolení k provádění veterinární diagnostické činnosti za účelem vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce.  Tato vyšetření na přítomnost svalovce lze provádět pouze u zvěře určené pro osobní spotřebu lovcem a přímý prodej, při použití kompresní metody pouze pro osobní spotřebu lovcem.  

Místo konání:

VFU Brno, Ústav patologické morfologie a parazitologie.

 

Termín:

Bude otevřen při dostatečném počtu zájemců v lednu - únoru 2017.

 

Doba trvání kurzu:

1 den (4 hodiny teoretické výuky, 4 hodiny praktické výuky, teoretická a praktická zkouška)

rozvrh kurzu zde

 

Cena:

2 850,- Kč, včetně 21 % DPH, se splatností do 12.6.2015

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 97209101, k. s. 0308, VFU Brno IČ 621 57 124, DIČ CZ62157124.

U registrace předložte potvrzení o zaplacení školení (kopie výpisu z účtu nebo ústřižku složenky).Při registraci obdržíte daňový doklad o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zahájení školení.

 

Požadavky na účastníka:

Minimální požadavky na účastníka nejsou stanoveny. Počet účastníků školení je maximálně 15.

 

Přihlášení:

V případě zájmu o školení  prosíme o zaslání předběžné přihlášky 1).

Na základě evidence předběžné přihlášky Vás budeme o termímu konání kurzu informovat formou zaslání závazné přihlášky.

 

 

 

1) Zde si stáhněte předběžnou přihlášku.

 

Kontakt: ICVI VFU Brno., tel: 541 562 094, e-mail:bartoskovaa@vfu.cz

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person