Specializovaná odborná průprava se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat

 

 

Specializovaná odborná průprava se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat

 

Cílem specializované odborné průpravy je teoretické proškolení a specializovaná průprava chovatelů, jenž mají zájem si u zvířat ve svém chovu provádět odborné veterinární úkony zmíněné v § 39c odst. 1 vyhlášky č. 19/2018 Sb. Účastníky programu mohou být chovatelé, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle zákona č. 166/1999 Sb., § 59a odst. 1 písm. a) až e): minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve veterinárním oboru, nebo v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti – lékařství, chemie, biologie nebo zootechnika.

Seznam úkonů, které smí chovatel hospodářských zvířat provádět

 

Místo konání:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42  Brno, budova č. 6, Institut celoživotního vzdělávání

Termín konání:

3.12.2019, 8:00–8:30 hod. registrace, budova č. 6 ICV VFU Brno

Doba trvání:

Jednodenní kurz, 10 hodin teoretické výuky, zakončeno zkouškou a předáním osvědčení

Cena školení:

4500,- Kč  bezhotovostně  jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547,  kód banky  0300, v. s. 9720031219,  k. s. 0308, VFU Brno IČ 62157124, DIČ CZ62157124.

Registrační poplatek hraďte prosím až na základě ,,připomínky", kterou Vám zašlu před zahájením kurzu. Registrační poplatek za jednotlivé účastníky hraďte zvlášť nikoliv jednou platbou. 

Přihlášení:

Pouze on-line -zde-  V přihlášce vyplňujte všechna pole formuláře.

K registraci si prosím připravte kopii dokladu o odborné způsobilosti podle zákona č. 166/1999 Sb., § 59a odst. 1 písm. a) až e) a doklad o úhradě účastnického poplatku.

Ubytování a strava:

Účastník si zajišťuje ubytování sám, v ceně kurzu je oběd. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze VFU Brno a SVS na dobu neurčitou, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů – GDPR. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.

 

V případě dotazů kontaktujte prosím Bc. Janu Královou, tel. 725 436 199, e-mail: kralovaj@vfu.cz

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person