Seminář o podmínkách udělení odborné způsobilosti chovu pokusných zvířat

Seminář je zaměřený na metodiku zpracování žádosti o udělení akreditace uživatelskému zařízení k provádění pokusů na zvířatech a zpracování žádosti o udělení osvědčení chovnému nebo dodavatelskému zařízení včetně návodu, jak správně postupovat při přípravě, zpracování a schvalování projektu pokusů

 

Místo konání: 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ICVI, budova č. 6

(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)

Termín semináře: 

16.4.2012 (pondělí) v 9:00 h (registrace od 8:30 h)

Doba trvání:

8 výukových hodin, účastník obdrží potvrzení o absolvování

Cena:

1 900,- Kč včetně DPH, se splatností před zahájením semináře nebo hotově v den konání. Bezhotovostní úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, čú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720160412, ks. 0308, VFU Brno. IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124.

Daňový doklad o zaplacení obdržíte v průběhu semináře, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den ukončení semináře.

Přihlášení:

 

 

 

Program semináře ke stažení:

 

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person