Atestace I. stupně

Atestace I. stupně je organizována formou týdenních soustředění ve třech odborných blocích:

  • Veřejné veterinářství a ekologie
  • Hygiena potravin a laboratorní diagnostika v hygieně potravin
  • Epizootologie a laboratorní diagnostika v epizootologii

Na závěr atestačního studia se účastníci podrobí závěrečné atestační zkoušce před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ústředním ředitelem SVS.

Pozvánka do základní části atestačního studia

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, posluchárna ICV, budova č. 6
Termín zahájení: 4. čtvrtletí 2019 (datum bude zájemcům sděleno společně se zasláním závazné přihlášky).
Doba trvání Třikrát týdenní soustředění ke třem odborným blokům (veřejné veterinářství
a ekologie; hygiena potravin a laboratorní diagnostika v  hygieně potravin; epizootologie a laboratorní diagnostika v epizootologii).
Termín závěrečné zkoušky bude sdělen v průběhu studia po dohodě s ústředním ředitelem SVS ČR.
Cena 7 500,- Kč. Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně studia.
Přihlášení Předběžnou přihlášku zašlete na adresu ICV VFU Brno.
Kontakt: ICV VFU Brno, Milena Binková, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno,
tel.: 541 562 091, e-mail: binkovam@vfu.cz

 

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VFU Brno a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 


Předběžná přihláška:

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person