Specializační studium - Atestace

Atestace I. stupně je organizována formou týdenních soustředění ve třech odborných blocích:

- Veřejné veterinářství a ekologie
- Hygiena potravin a laboratorní diagnostika v hygieně potravin
- Epizootologie a laboratorní diagnostika v epizootologi

Na závěr atestačního studia se účastníci podrobí závěrečné atestační zkoušce před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ústředním ředitelem SVS.


 

Atestace II. stupně je organizována formou výuky v rozsahu 1 odborného bloku a vypracování atestační práce.
Odborný blok: výuka se zaměřením

- Pohoda zvířat
- Hygiena potravin
- Epizootologie
- Laboratorní diagnostika

Na závěr atestačního studia se účastníci podrobí závěrečné atestační zkoušce a obhajobě atestační práce před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ústředním ředitelem SVS.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person