Akademická informační agentura

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. AIA shromažďje a distribuuje nabídky stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv.

 

Tyto stipendijní pobyty jsou určeny studentům a pedagogům českých vysokých škol. Délka pobytu závisí na podmínkách konkrétní země, bývá až do 10 měsíců, tedy na celý 1 akademický rok. V nabídce je přibližně 40 zemí v Evropě, Asii, Africe a Jižní Americe. Přihlášky se podávají vžy v akademickém roce, který předchází akademickému roku výjezdu, zpravidla do konce kalendářního roku (tedy například do prosince 2017 na akademický rok 2018/19).

 

Nabídka stipendií je rozdělena na dva druhy:

 

1. Výběrová řízení - uchazečí všech VŠ se hlásí prostřednictvím AIA, volná místa jsou pro celou ČR, ne pro konkrétní VŠ.

 

2. Rozpis kvót - volná místa jsou MŠMT rozdělena mezi jednotlivé VŠ. Uchazeči z těchto škol se hlásí prostřednictvím svých rektorátů. 

 

VFU Brno nemívá místa přidělená rozpisem kvót, případní zájemci by měli sledovat spíše aktuální výběrová řízení. Nabídka se však v každém akademickém roce může měnit. 

 

Více informací naleznete na webu AIA.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person