Německá akademická výměnná služba - DAAD

DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy. Práce DAAD je financována z prostředků ministerstva zahraničí Německa, Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum a fondů EU. 

 

DAAD nabízí stipendia:

  • pro studenty bakalářských a magisterských programů na letní kurzy
  • pro absolventy bakalářských programů k absolvování navazujícího magisterského programu
  • výzkumná studia pro doktorandy a postdoktorandy
  • výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce

 

Přihlášky se vyplňují elektronicky na webu DAAD a následně se zasílají poštou na adresu Akademické informační agentury.

 

Více informací o stipendiích a termínech podávání přihlášek naleznete na webu DAAD.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person